BẰNG LAN NHẤT PHIẾN PHONG VÂN KHỞI Full | Bộ phim kháng nhật

BẰNG LAN NHẤT PHIẾN PHONG VÂN KHỞI

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29

Đạo diễn: Kim Thâm/ Kim Lăng Huy.

Diễn viên: Hồ Nhất Thiên, Chương Nhược Nam, Cao Vĩ Quang.

Phim Bằng Lan Nhất Phiến Phong Vân Khởi xoay quanh thời kỳ khó khăn của Trung Quốc. Phim miêu tả ba gia đình tri thức cùng một nhóm thanh niên phi công và học sĩ; bảo tồn văn mạch truyền đời. Phát triển hàng không cứu quốc, trên con đường từ Nam sang Tây; và đưa ra những hi sinh cùng lựa chọn của họ. Bộ phim ca ngợi tình cảm yêu nước, nhân cách độc lập; lý tưởng tự do và tinh thần thuần túy của những quốc sĩ giỏi văn giỏi võ trong thời kỳ lịch sử đầy biến động ấy.

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE