BẾN THƯỢNG HẢI - ĐẤU TRANH SINH TỬ | phim202.com

BẾN THƯỢNG HẢI – ĐẤU TRANH SINH TỬ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập cuối

Phim Kháng Hành Động Nhật Hấp Dẫn 2020 BẾN THƯỢNG HẢI – ĐẤU TRANH SINH TỬ

Đạo diễn:

Triệu Thanh.

Diễn viên:

Vu Chấn, Hồ Khả.

Đạo diễn:

Bộ phim BẾN THƯỢNG HẢI – ĐẤU TRANH SINH TỬ Trong bối cảnh Bến Thượng Hải những năm 30 thế kỷ 20, người Nhật vì muốn lũng đoạn thị trường mà thâu tóm cửa hàng âu phục của Đổng gia đồng thời giết hại vợ chồng ông chủ cửa hàng. Đổng Phúc Bảo vì nóng lòng báo thù gia nhập Thanh bang, trở thành tiểu lão đại của Thanh Bang. Anh âm thầm chi viện cho tổ chức ngầm của đảng cộng sản, giúp đỡ thu gom vật tư kháng chiến.

Phim Hành Động Kháng Nhật

Kháng chiến ở Thượng Hải bùng nổ toàn diện, Đổng Phúc Bảo cuối cùng hiểu rằng kháng chiến cá nhân chỉ là sức nhỏ, cho nên đã tham gia vào tổ chức kháng Nhật đồng thời dẫn dắt quần chúng phản kích kẻ xâm lược Nhật Bản. Trải qua các hành động Đổng Phúc Bảo đã giết được trung tướng của quân Nhật. Đổng Phúc Bảo gia nhập Tân tứ quân, tiếp tục tham gia vào các hành động kháng nhật cứu nước.

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE