Phim BIỆT ĐỘI THÉP GAI trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim BIỆT ĐỘI THÉP GAI trọn bộ | Phim Hành Động.

Tháng 10 năm 1940, quân Nhật tổng tấn công huyện Long Tuyền, đoàn trưởng Cao Tường của quân Bát Lộ nhận lệnh trấn thủ huyện Long Tuyền. Cao Tường và quân Nhật chiến đấu ác liệt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng chỉ còn lại mấy chục người, thành huyện cũng không hề bị công phá chút nào. Tuy nhiên đội chi viện quốc quân của Hồ Thiên Hoa tới muộn nên huyện Long Tuyền thất thủ. Cao Tường cùng các chiến sĩ còn lại lên núi Long Nha, bắt gặp đám thổ phỉ và thủ lĩnh Từ Mẫu Đan đang giao chiến với quân Nhật.

Cao Tường nhận lệnh từ cấp trên, ở lại núi Long Nha thu nạp đám thổ phỉ, Hồ Thiên Hoa một lòng muốn rửa hận cũng ở đó tìm cách lôi kéo đám thổ phỉ. 2 bên vì tranh chấp mà xảy ra giao chiến quyết liệt. Sau nhiều khó khăn gian khổ, Từ Mẫu Đan vô cùng ưu ái Cao Tường, Hồ Thiên Hoa cũng bị Cao Tương đa mưu túc trí thuyết phục gia nhập quân Bát Lộ cùng đám thổ phỉ. Dưới sự lãnh đạo của Cao Tường, đám thổ phỉ ở núi Long Nha được đổi thành “đội cánh quân độc lập kháng Nhật núi Long Nha”.

Xem phim:Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập 27 Tập 28 Tập 29 Tập 30 Tập 31 Tập 32 Tập 33 Tập 34 Tập 35 Tập 36 Tập 37 Tập 38 Tập 39 Tập 40 Tập 41 Tập 42

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE