Phim CHIẾN THẦN LƯƠNG PHI trọn bộ | phim202.com

Phim CHIẾN THẦN LƯƠNG PHI trọn bộ

Phim CHIẾN THẦN LƯƠNG PHI

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 45 | Tập 46 | Tập 47 | Tập 48 | Tập 49 | Tập cuối

Đạo diễn: Tăng Hiểu Hân.

Diễn viên: Viên Văn Khang, Hứa Dao Tuyền, Dương Tử Mặc, Vương Tuấn Bành.

Bộ Phim CHIẾN THẦN LƯƠNG PHI lấy bối cảnh chiến tranh kháng Nhật. Kể về câu chuyện đấu trí đấu dũng chống lại giặc Nhật xâm lược. Của các thành viên chiến đội Phi Ca do Lương Phi chỉ huy.

Cấp cao của quân Nhật đóng quân ở Tế Nam cực kỳ căm quét. Lương Phi vì nhiều lần phá họai kế hoạch của chúng. Nên đã điều người có kinh nghiệm tác chiến là Yamamoto đến. Tế Nam, thành lập đội hành động đặc biệt. Đồng thời đề ra phương án tác chiến để vây bắt Lương Phi cùng đội vũ trang.

Đội vũ trang của Bát lộ quân ở Tế Nam biết đuọc tin này đã lệnh cho. Lương Phi điều động mọi lực lượng kháng chiến thành lập một chiến đội. Mục đích là để phá vỡ âm mưu của giặc Nhật. Song Lương Phi là người có chủ kiến, chú trọng ở cái tài chứ ko ở số lượng. Nên mỗi một thành viên đều có năng lực chiến đấu đặc biệt của riêng mình.

Add your comment

Your email address will not be published.

1 phản hồi

CLOSE
CLOSE