CHIẾN TRƯỜNG SINH TỬ | Phim Kháng Nhật

CHIẾN TRƯỜNG SINH TỬ trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39

Đạo diễn: Dư Đinh.

Diễn viên: Trác Thiên Lâm, Lưu Hoan, Lưu Chí Phi.

Chiến Trường Sinh Tử: Trong cuộc chính biến ngày 12 tháng 4 của Tưởng Giới Thạch; cha mẹ của Triệu Kinh Trập bị giết hại, em gái mất tích; kẻ thù lại chính là u Dương Tôn-cha của u Dương Tiểu Mãn, cô gái anh yêu nhất. Kinh Trập sau khi tìm được đường sống từ chỗ chết trở thành lão đại của thổ phỉ ở Thanh Phong Lĩnh. Kinh Trập cải tạo đám thổ phi thành một đội quân bán chính quy; đối đầu với đoàn quân 18 do u Dương Tôn lãnh đạo.

Add your comment

Your email address will not be published.

6 Bình luận

CLOSE
CLOSE