TRƯỜNG TƯƠNG THỦ trọn bộ | Vu Tiểu Đồng, Mao Hiểu Tuệ

TRƯỜNG TƯƠNG THỦ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36

Phim TRƯỜNG TƯƠNG THỦ

Đạo diễn: Ngô Cẩm Nguyên.

Nội dung phim Trường tương thủ xoay quanh hai chị em sinh đôi Hoa Mộc Cẩn; Hoa Cẩm Tú, cùng Đạp Tuyết công tử Nguyên Phi Bạch. Tử Nguyệt công tử Đoạn Nguyệt Dung, Phi Ngọc công tử Nguyên Phi Giác; Thanh Tuyền công tử Tống Minh Lỗi, trải qua vui buồn tan hợp, cùng nhau trưởng thành. Loạn thế ngũ đại thập quốc, Hoa Mộc Cẩn; muội muội sinh đôi Hoa Cẩm Tú bị bán vào Nguyên gia làm gia nô; kết nghĩa kim lan với ba đứa trẻ nữa là Phi Yến. Tống Minh Lỗi và Diêu Bích Oánh, thề chăm sóc lẫn nhau.

CLOSE
CLOSE