Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký | Thuyết minh

Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36

Phim Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký trọn bộ

Diễn viên: – Hoàng Hiên – Đậu Kiêu.

Nội dung phim: Sau Mục Vân Sênh không yêu giang sơn không tin trời; vì tìm kiếm tình yêu thật sự mà nguyện sinh ra các quyền lực. Mục Như Hàn Giang sinh ra trong Thế gia, lớn lên ở chợ, tự thích, lại muốn bảo vệ thứ tự; trải qua nhiều gian nguy trở, cuối cùng tìm về được gia tộc.

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE