Phim kháng nhật ĐẶC PHÁI VIÊN trọn bộ

Phim kháng nhật ĐẶC PHÁI VIÊN

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38

Phim ĐẶC PHÁI VIÊN trọn bộ.

Đạo diễn: Lý Ba.

Diễn viên: Trương bác, hà Đạt, Từ Tiểu Phong.

Phim lấy bối cảnh thời kỳ đặc chiến chống quân Nhật xâm lược; kể về câu chuyện những người anh hùng liên thủ phái tan âm mưu của giặc Nhật. Năm 1941, Nhật bản tấn công cảng Trân Châu, đội thuyền viên Thái Bình Dương bị giáng đòn nặng nề.

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE