Phim xuyên không ĐỘC BỘ THIÊN HẠ trọn bộ

TÓM TẮT NỘI DUNG PHIM ĐỘC BỘ THIÊN HẠ.

Diễn viên: Lâm Phong, Đường Nghệ Hân, Trương Duệ, Khuất Sở Tiêu, Cảnh Cương Sở, Trần Hân Dư. Mĩ nhân đệ nhất tộc Nữ Chân – Đông Ca bị ứng vào lời dự ngôn có thể chấn hưng thiên hạ, cũng có thể diệt vong thiên hạ.

Nhưng Hoàng Thái Cực thân là hoàng gia chí tôn vì nàng bất chấp lời dự ngôn. Cũng không hiềm thân thế nhiều uẩn khúc của nàng. Mối tình của Đông Ca và Hoàng Thái Cực kinh thiên động địa. Cảm động cả một Đông Ca lạnh lùng vì dự ngôn ác độc.

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE