Bài 3: Các phép toán tập hợp | Phim202.com

Bài 3: Các phép toán tập hợp

Bài 3: Các phép toán tập hợp

Bài 1 (trang 15 SGK Đại số 10):

Lời giải:

Bài 2 (trang 15 SGK Đại số 10):

Lời giải:

Trong số 45 học sinh của lớp 10A có 15 bạn được xếp loại học lực giỏi, 20 bạn được xếp loại hạnh kiểm tốt, trong đó có 10 bạn vừa học lực giỏi, vừa có hạnh kiểm tốt. Hỏi

a. Lớp 10A có bao nhiêu bạn được khen thưởng, biết rằng muốn được khen thưởng bạn đó phải học lực giỏi hoặc có hạnh kiểm tốt?

b. Lớp 10A có bao nhiêu bạn chưa được xếp loại học lực giỏi và chưa có hạnh kiểm tốt?

Lời giải:

Bài 4 (trang 15 SGK Đại số 10):

Lời giải:

CLOSE
CLOSE