Phim HỒNG NHAN BẠC PHẬN trọn bộ | phim202.com

Phim HỒNG NHAN BẠC PHẬN trọn bộ

Phim HỒNG NHAN BẠC PHẬN
Phim HỒNG NHAN BẠC PHẬN

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29

Lý giải dưới góc nhìn của tâm lý học thì người phụ nữ có sắc đẹp; tài hoa thường là tâm điểm chú ý của nhiều người, tất dẫn đến tranh đoạt, gièm pha đố kỵ. Người phụ nữ có sắc đẹp thường cũng thích chăm chút dành thời gian trau dồi; tu dưỡng đạo đức tâm hồn bên trong. Chính vì thế nên số phận của các giai nhân thường gian truân, sóng gió chịu kiếp “hồng nhan bạc phận”.

Add your comment

Your email address will not be published.

3 Bình luận

CLOSE
CLOSE