Phim LAM QUÂN XUẤT KÍCH trọn bộ | phim202.com

Phim LAM QUÂN XUẤT KÍCH trọn bộ

Phim LAM QUÂN XUẤT KÍCH

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập cuối

Phim LAM QUÂN XUẤT KÍCH trọn bộ.

Đạo diễn: Trịnh Phương Nam, Hứa Vĩnh Xương.

Diễn viên: Vu Chấn, Mai Đình, Hầu Dũng.

Phim kể về lam quân sơn báo do Hàn Bằng dẫn dắt từng bước. Nâng cao sức chiến đấu của mình qua những cuộc diễn tập thực chiến. Đội lam quân chuyên nghiệp này khiến các đội quân khác ở chiến khu phải nhiều lần sứt đầu mẻ trán. Thậm chí lữ trưởng lam quân là Hàn Bằng còn được nhiều người gọi là lữ trưởng ma quỷ.

Phim LAM QUÂN XUẤT KÍCH Qua nhiều lần đối kháng trong diễn tập. Hồng quân đã được rèn luyện đúng hướng. Sau đó giành được thắng lợi trong lần diễn tập giữa các chiến khu. Khi trở về, họ đã đem bằng khen và cờ thi đua đến tặng cho lam quân. Tự nói Hàn Bằng và lam quân là người thầy thực sự của họ.

Add your comment

Your email address will not be published.

1 phản hồi

CLOSE
CLOSE