Phim MẬT VỤ NẰM VÙNG trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39

phim mat vu nam vung

Phim MẬT VỤ NẰM VÙNG

Nhận được chỉ thị của Vu Đức Hải- phó bộ trưởng Bộ vũ trang quân khu Giao Đông. Bên ngoài lấy danh nghĩa là mua bán cá; thực chất là thực hiện “Hành động Hải Quỷ”, âm thầm tổ chức người trợ giúp vận chuyển vũ khí. Hải tặc Trì Long Chương- thế lực tàn dư của Nhật ngụy, âm mưu phản công đảo Long Vương; phái hải tặc Lý Trung Tổ giả chết quay về đảo, tổ chức các cuộc ám sát, nhằm đoạt lại hòn đảo.

Lưu Tam Tẩu và Diệp Hồng Sơn, ở thôn vịnh rồng cứu được hội trưởng. Với sự giúp đỡ của bí thư chi bộ Đảng Vương Tứ Giang; phá được hàng loạt âm mưu ám sát, bắt được đặc vụ nằm vùng Lưu Chí Sơn. Thế cục chiến sự Sơn Đông gặp biến, chiến lược của quân Trung Quốc tạm thời thay đổi, đảo Long Vương bị Trì Long Chương chiếm mất.

Nhưng Lưu Tam Tẩu cùng quân dân lưu thủ quyết không khuất phục, kiên trì đấu tranh. Diệp Hồng Sơn ở bên đảo Long Vương tiếp tục đánh du kích. Dưới sự nỗ lực không ngừng, cuối cùng đã hoàn thành thuận lợi “ Hành động hải quỳ”, giải phóng đảo Long Vương, đánh bại quân phản động, xoay chuyển chiến cục.

Add your comment

Your email address will not be published.

4 Bình luận

CLOSE
CLOSE