Phim MẬT VỤ HÀNH ĐỘNG trọn bộ | Thuyết minh

Phim MẬT VỤ HÀNH ĐỘNG trọn bộ

Phim MẬT VỤ HÀNH ĐỘNG

Phim 1 | Phim 2 | Phim 3 | Phim 4 | Phim 5 | Phim 6 | Phim 7 | Phim 8 | Phim 9 | Phim 10 | Phim 11 | Phim 12 | Phim 13 | Phim 14 | Phim 15 | Phim 16 | Phim 17 | Phim 18 | Phim 19 | Phim 20 | Phim 21 | Phim 22 | Phim 23 | Phim 24 | Phim 25 | Phim 26 | Phim 27 | Phim 28 | Phim 29 | Phim 30 | Phim 31 | Phim 32 | Phim 33 | Phim 34 | Phim 35 | Phim 36 | Phim 37 | Phim 38 | Phim 39 | Phim 40 | Phim 41 | Phim 42 | Phim 43 | Phim 44 | Phim 45 | Phim 46 | Phim 47 | Phim 48 | Phim 49 | Phim cuối

Đạo diễn: Hồ Tiểu Soái, Cốc Dương.

Diễn viên: Hàn Đống, Từ Tiểu Táp, Quách Đông Văn.

Phim MẬT VỤ HÀNH ĐỘNG kể về câu chuyện vào thời kì kháng chiến. Trinh sát viên của liên quân kháng Nhật Đông Bắc. Văn Long đã tập hợp tổ công nhân các ngành nghề để lập ra tiểu phân đội chống Nhật. Trải qua tranh đấu, cuối cùng cũng đưa được Anna và tài liệu của quân Nhật về căn cứ an toàn.

Add your comment

Your email address will not be published.

3 Bình luận

CLOSE
CLOSE