[PHIM HAY 2021] NHIỆM VỤ SINH TỬ Full

[PHIM HAY 2021] NHIỆM VỤ SINH TỬ trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32

Nội dung phim NHIỆM VỤ SINH TỬ Thời kỳ đầu thành lập nền Cộng hòa; các sĩ quan cao cấp của một quân khu lớn của quân đội Trung Quốc. Bất ngờ nhận được lệnh khẩn cấp phải tuyển chọn một nhóm anh hùng thiện chiến; đã trải qua chiến trường thành đội sinh tử thực hiện các nhiệm vụ tối mật. Có một nhiệm vụ là hộ tống quan chức tình báo cấp cao Quốc dân đảng đã đầu hàng. Các tài liệu tối mật liên quan đến sự an toàn của Tân Trung Hoa Đảng. Đội 7 sinh tử do Lục Siêu đứng đầu đều dũng cảm, thiện chiến.

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE