Phim CHIẾN ĐỘI KỲ BINH trộn bộ

Phim CHIẾN ĐỘI KỲ BINH

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 45 | Tập 46

Phim CHIẾN ĐỘI KỲ BINH.

Diễn viên: Phan Thái Minh, Chương Văn Kỳ, Mao Tuấn Kiệt.

Phim kể về đội đặc chiến nhiệt huyết “Sói xám”. Đứng đầu là Trần Thiên Phóng cùng những con người anh hùng đấu trí đấu dũng với quân Nhật; thề chết bảo vệ tổ quốc và nhân dân. Trần Thiên Phóng là tinh anh quân đặc chiến quốc dân đảng, thực chất là đảng viên đảng cộng sản. Làm việc bình tĩnh, có lúc cũng xốc nổi, bề ngoài mạnh mẽ nhưng cũng trọng tình cảm. Là một đôi với Mạnh Tùy Hồng, tuy nhưng do thân phận tuyệt mật cả hai phải cách xa nhau. Phim CHIẾN ĐỘI KỲ BINH kháng Nhật lập Chiến đội biệt động Sói xám, phá giải âm mưu của Nhật.

Add your comment

Your email address will not be published.

8 Comments

CLOSE
CLOSE