Phim Hay Lưu Khải Uy | CHỒNG HỜ – TẬP Full

Phim chồng hờ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39

Phim CHỒNG HỜ trọn bộ

Đạo diễn: Lưu Khải Uy.

Nội dung phim Chồng Hờ: Phương Tuấn Kiệt Vũ Hàm là của tôi tại sau anh lại dành với tôi? Trả cô ấy lại cho tôi! Tiêu Kiến cậu không nên manh động như vậy. Tiêu Kiến anh bình tĩnh lại đi, làm sau mà tôi bình tĩnh được chứ, nếu tôi kết hôn với Vũ Hàm anh bình tĩnh nổi không? Tôi cho anh chết một lần được, thì cũng có thể cho anh chết hai lầm được.

Vũ Đồng, Vũ Đồng, đừng mà sau dạo này cứ nằm mơ thấy chuyện này? Không lẻ Vũ Hàm xãy ra chuyện gì sau. Sau em lại đành lồng bỏ đi như vậy. Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt à hôm nay phải đi thăm khách hàng anh nên đi sớm một chúc. À anh biết rồi…

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE