Phim CHUYẾN TÀU SỐ 4 trọn bộ

Phim CHUYẾN TÀU SỐ 4 trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38

Phim CHUYẾN TÀU SỐ 4 trọn bộ thuyết minh.

Số tập 35 tập.

Thể loại: Kháng Nhật, Hành Động, Võ Thuật

Nội Dung : Phim chuyến tàu số 4 kể về thời kỳ kháng Nhật. Ở khu vực khai thác mỏ Táo Trang miền Nam Sơn Đông. Một nhóm công nhân mỏ than và công nhân đường sắt đứng đầu là Lưu Hồng. Vương Cường, vì không chịu sự áp bức và làm nhục của quân Nhật dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản bí mật thành lập một đội du kích tinh nhuệ nhỏ. Đội du kích trải qua cuộc chiến đấu, phát triển mạnh ở dọc tuyến Sơn Đông trên tuyến đường sắt. Tuyến mạch chính trong cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc của quân Nhật, được nhân dân gọi “đội Phi Hổ”. Các thành viên của đội du kích dần dần trưởng thành trong chiến đấu đồng thời xả thân vì nước.

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE