Phim ĐẠI QUÂN TƯ MÃ Ý trọn bộ

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08 | Tập 09 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 45 | Tập 46 | Tập 47 | Tập 48 | Tập 49 | Tập 50 | Tập 51 | Tập 52 | Tập 53 | Tập 54 | Tập 55 | Tập 56 | Tập 57 | Tập 58 | Tập 59 | Tập 60 | Tập 61 | Tập 62 | Tập 63 | Tập 64 | Tập 65 | Tập 66 | Tập 67 | Tập 68 | Tập 69 | Tập 70 | Tập 71 | Tập 72 | Tập 73 | Tập 74 | Tập 75 | Tập 76 | Tập 77 | Tập 78 | Tập 79 | Tập 80 | Tập 81 | Tập 82 | Tập 83 | Tập 84 | Tập 85 | Tập 86

Phim ĐẠI QUÂN TƯ MÃ Ý PHẦN 2 trọn bộ

Đạo diễn: Trương Vĩnh Hân.

Diễn viên: Ngô Tú Ba, Lý Thần, Lưu Đào, Đỗ Dịch Hằng, Trương Quân Ninh; Vương Lạc Dũng, Vương Đông, Đàm Kiện Thứ, Tiêu Thuận Nghiêu, Lưu Hoan.

Thể loại: Cổ trang, tam quốc, chiến tranh.

Cùng là phụ thần còn có Tào Trực luôn tìm cách làm khó Tư Mã Ý, Tư Mã Ý chỉ có thể cẩn thận hơn với đồng tộc. Lúc này Tư Mã Lượng bắc phạt, phái Tào Duệ ép Tư Mã Ý đi nghênh địch. Tuy Tư Mã Ý với Chu Cát Lượng từ lâu đã có giao tình nhưng lại không thể không vì quốc gia của mình, bắt đầu một trận chiến sinh tử tại Bác Dịch. Ngũ trượng nguyên thu phong nhất khúc lương phù ngâm, Chu Cát Lượng vì lao lực quá sức thành bệnh rồi qua đời, Tư Mã Ý triệt để chiến thắng đối thủ lớn mạnh nhất cuộc đời mình. Tào Duệ còn trẻ nhưng mất sớm, ấu chúa Tào Phương kế vị.

Add your comment

Your email address will not be published.

3 Bình luận

CLOSE
CLOSE