Phim ĐẠI QUÂN TƯ MÃ Ý | PHẦN 2 trọn bộ

Phim ĐẠI QUÂN TƯ MÃ Ý PHẦN 2

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 43 | Tập 44

Phim ĐẠI QUÂN TƯ MÃ Ý PHẦN 2 trọn bộ

Đạo diễn: Trương Vĩnh Hân.

Diễn viên: Ngô Tú Ba, Lý Thần, Lưu Đào, Đỗ Dịch Hằng, Trương Quân Ninh; Vương Lạc Dũng, Vương Đông, Đàm Kiện Thứ, Tiêu Thuận Nghiêu, Lưu Hoan.

Thể loại: Cổ trang, tam quốc, chiến tranh.

Cùng là phụ thần còn có Tào Trực luôn tìm cách làm khó Tư Mã Ý, Tư Mã Ý chỉ có thể cẩn thận hơn với đồng tộc. Lúc này Tư Mã Lượng bắc phạt, phái Tào Duệ ép Tư Mã Ý đi nghênh địch. Tuy Tư Mã Ý với Chu Cát Lượng từ lâu đã có giao tình nhưng lại không thể không vì quốc gia của mình, bắt đầu một trận chiến sinh tử tại Bác Dịch. Ngũ trượng nguyên thu phong nhất khúc lương phù ngâm, Chu Cát Lượng vì lao lực quá sức thành bệnh rồi qua đời, Tư Mã Ý triệt để chiến thắng đối thủ lớn mạnh nhất cuộc đời mình. Tào Duệ còn trẻ nhưng mất sớm, ấu chúa Tào Phương kế vị.

Add your comment

Your email address will not be published.

3 Comments

CLOSE
CLOSE