Phim ĐẠI TRƯỞNG MÔN trọn bộ

ĐẠI TRƯỞNG MÔN

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32

Phim ĐẠI TRƯỞNG MÔN thuyết minh. Đạo diễn: Quách Lâm. Diễn viên: Trương Đồng, Đồng Dao, Khương Siêu.

ĐẠI TRƯỞNG MÔN kể về câu chuyện những nghệ nhân và chí sĩ yêu nước ở Dương gia. Vì bảo vệ bảo vật nghệ thuật mà tổ tiên truyền lại đã cùng quân Nhật xâm lược; triển khai một màn đấu trí đấu dũng, liều chết kháng chiến.

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE