Phim ĐỘI QUÂN BÃO TÁP trọn bộ

Phim ĐỘI QUÂN BÃO TÁP

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38

Phim ĐỘI QUÂN BÃO TÁP đạo diễn: Kim Thù Tuệ. Diễn viên: Hình Giai Đống, Ngô Sở, Điền Dã.

Phim kể về cuộc đấu giữa một đội quân cách mạng và kẻ xâm lược Nhật Bản. Sau khi chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ, quân xâm lược Nhật vùng vẫy tại chiến trường Trung Quốc. Đội quân của Kiều Long Tiêu và đội quân của Mạnh Ích Quốc, phục kích một đội quân của Nhật. Khi quốc quân đối diện với sinh tử. Kiều Long Tiêu thay đổi kế hoạch tác chiến bão táp, giải cứu quốc quân.

Những trận chiến bão táp.

Chuyện này khiến đại biểu đảng nghiêm khắc phê bình. Sau đó, phó tư lệnh Ngụy Trường Ninh phản bội cách mạng; truyền giả mệnh lệnh điều động bão táp hành động theo ý mình. Kết quả Kiều Long Tiêu và cả đội quân bị cấp trên nghi ngờ phản bội. Cấp trên quyết định bắn chết Kiều Long Tiêu nhưng anh may mắn được cứu. Từ đó, Kiều Long Tiêu tiến lên núi thành lập đội quân bão táp; trở thành nhị đương gia của nhóm thổ phỉ, dẫn dắt mọi người đánh Nhật.

Add your comment

Your email address will not be published.

1 phản hồi

CLOSE
CLOSE