Phim HẬN QUÂN BẤT TỰ GIANG LÂU NGUYỆT thuyết minh

Phim HẬN QUÂN BẤT TỰ GIANG LÂU NGUYỆT

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37

Phim HẬN QUÂN BẤT TỰ GIANG LÂU NGUYỆT đạo diễn: Hà Chú Bồi; diễn viên: Mao Tử Tuấn, Dịch Bách Thần, Trần Vũ Thành.

Nội dung phim HẬN QUÂN BẤT TỰ GIANG LÂU NGUYỆT lấy bối cảnh thời dân quốc; Giang Nguyệt Lâu (Mao Tử Tuấn) là một sở trưởng giám sát vừa chính vừa tà. Dốc lòng tiêu diệt tất cả phần tử buôn lậu thuốc phiện ngoài vòng pháp luật; làm người ta nghe danh cũng phải khiếp đảm. Trần Dư Chi (Dịch Bách Thần) là một lương y mặt mày sáng sủa; khí chất nho nhã, chuyên tâm cứu người. Hai người oanh tạc loạn thế, một giết người, một cứu người. Trong thế giới hỗn loạn này, họ cứu giúp, tương trợ lẫn nhau; từng bước một dùng hành động của mình để làm rõ đại nghĩa nước nhà.

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE