Phim NHẤT KIẾM HOÀNH KHÔNG trọn bộ

Phim NHẤT KIẾM HOÀNH KHÔNG

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40

Phim NHẤT KIẾM HOÀNH KHÔNG.

Đạo diễn: Đỗ Tu Bân.

Diễn viên: Phàn Thiếu Hoàng, Lý Thanh, Từ Thiếu Cường.

Phim kể về cuối những năm 1930; đội hát Kinh kịch nổi tiếng ở miền bắc Trung Quốc “Thịnh gia ban” và thổ phỉ Tưởng Hữu Tài đã kết thù, mâu thuẫn. Trong cuộc xung đột, cha và sư phụ của Thịnh Trung Hào đều chết thảm.

Xem phim

CLOSE
CLOSE