Phim THIẾT HUYẾT HỒNG AN trọn bộ

Phim THIẾT HUYẾT HỒNG AN

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38

Đạo diễn: Lộ Kỳ.

Diễn viên: Triệu Văn Trác, Lý Hân Nhữ, Lưu Danh Dương.

Phim THIẾT HUYẾT HỒNG AN trọn bộ kể về Lưu Đồng La; người dẫn dắt các anh em cùng gia nhập hồng quân công nông. Từ lật đổ thổ hào chia ruộng đất, trường chinh; kháng Nhật cho đến giải phóng đất nước, cùng vào sinh ra tử.

Xem phim

CLOSE
CLOSE