Siêu Phẩm Cực Đỉnh 2021 | SÁT KHẤU QUYẾT Full

SÁT KHẤU QUYẾT

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 45 | Tập 46 | Tập 47

Siêu Phẩm Hành Động Kháng Nhật Cực Đỉnh 2021 SÁT KHẤU QUYẾT Full.

Đạo diễn: Bạch Đào.

Diễn viên: Trương Nhất Sơn, Chiến Thanh Nhất, Lưu Uy.

Nội dung phim SÁT KHẤU QUYẾT kể về tháng 7/1937 xảy ra biến cố cầu Lư Câu; chiến tranh Trung Nhật nổ ra toàn diện. Thành viên ngầm đảng cộng sản Triệu Tịnh nhận nhiệm vụ lúc nguy cấp; mai phục ở Thiên Tân, bề ngoài là phóng viên Vãn Báo. Ở nơi nguy hiểm nhất tiến hành cuộc đấu tranh kháng Nhật gian khổ.

CLOSE
CLOSE