Phim HỔ SƠN TRANH HÙNG trọn bộ

Phim HỔ SƠN TRANH HÙNG trọn bộ.

Phim HỔ SƠN TRANH HÙNG
Xem phim Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập 27 Tập 28 Tập 29 Tập 30 Tập 31 Tập 32 Tập 33 Tập 34 Tập 35

Phim HỔ SƠN TRANH HÙNG những năm đầu Dân quốc; hào hiệp nghĩa sĩ, loạn đảng gian tham mặc sức hoành hành. Người anh hùng sẵn sàng đối mặt với vận mệnh đau khổ; huyết hải thâm thù với hoạn quan, thân thể tàn tật nhưng nội tâm lương thiện hoàn mỹ. Sẵn sàng hy sinh tính mạng để cứu con hổ, Hổ Sơn Hành có tình yêu đẹp đẽ; ghét làm việc ác như kẻ thù, sống chính trực thẳng thắn cự tuyệt bán nước cầu vinh; bị huynh đệ vào sinh ra tử phản bội thành thù,hại huynh đoạt chị dâu. Trải qua gian nan,4 người kết nghĩa anh em tạo thành giang hồ tứ đại cao thủ “Nam Thương Hải. Bắc Thiết Sơn, Nhất Nhạc, Kình Thiên tuyệt thế giản” luôn bảo vệ chính nghĩa chống lại tà ác …

Add your comment

Your email address will not be published.

1 phản hồi

CLOSE
CLOSE