HUYỀN THOẠI KUNGFU trọn bộ | ĐẠI CHIẾN

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24

Phim HUYỀN THOẠI KUNGFU diễn viên : Lý Hạo Dân, Từ Thiếu Cường, Kế Xuân Hoa, Khấu Chấn Hải…

Nội Dung: Phim HUYỀN THOẠI KUNGFU kể về giai đoạn huyền thoại Hoắc Nguyên Giáp giết kẻ ác. Buộc phải rời quê hương, chạy trốn đến cảng Thiên Tân. Hoắc Nguyên Giáp dùng Kungfu đã chiến đấu liều lĩnh để tồn tại với băng đảng Thiên Tân; đồng thời tham gia bảo tiêu các chuyến buôn hàng đến Mãn Châu Lý và ngược lại để làm kế sinh nhai. Nhưng thị trường bảo tiêu đã được phân chia. Những thế lực ép Hoắc Nguyên Giáp rời khỏi Thiên Tân và ném anh ta vào ngục cho đến chết. Huyền thoại Hoắc Nguyên Giáp buộc phải chiến đấu, thống nhất thị trường bảo tiêu và mạnh mẽ tiến tới. Ở đây, anh được hai người con gái hết lòng yêu thương.

Add your comment

Your email address will not be published.

1 Comment

CLOSE
CLOSE