Phim Nữ Hoàng Bóng Đêm trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40

Phim Nữ Hoàng Bóng Đêm trọn bộ.

Diễn viên: Bạch Vi Tú, Jeff Chou,…

Kể về câu chuyện của một tú bà làm chủ nhà đất ở Singapore vào những năm 1930. Vào năm 2019, cô cháu gái của tú bà đã phát hiện ra những bí mật quá khứ của gia đình.

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE