[PHIM BỘ TRUNG QUỐC LỒNG TIẾNG] ÔNG THẦY BÁ ĐẠO Trọn bộ

ÔNG THẦY BÁ ĐẠO

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 45 | Tập 46 | Tập 47 | Tập 48 | Tập 49

Nội dung phim ÔNG THẦY BÁ ĐẠO Khởi xướng việc nam nữ bình đẳng; chính sách cho phụ nữ được đi học nhưng lại gặp phải thế lực bảo thủ âm thầm phản đối. Vì muốn đảm bảo cho chính sách này được phổ biến thuận lợi; Liễu Ngạo Thiên một mật thám hiệp khách giang hồ đã trà trộn vào học viện Hoằng Văn. Nhờ vào sự khéo léo đưa đẩy của anh, một nhóm học sinh có cá tính; và thân phận kỳ lạ đã đến học viện Hoằng Văn học tập.

Diễn viên Ngô Kỳ Long, Lưu Thi Thi, Diệp Tổ Tân, Ngô Ánh Khiết, Hoắc Chính Ngạn, Nhạc Dược Lợi.

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE