PHIM HAY 2021 | TÂN ÔNG BÀ THỔ ĐỊA trọn bộ

Phim TÂN ÔNG BÀ THỔ ĐỊA

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 45 | Tập 46 | Tập 47 | Tập 48 | Tập 49 | Tập 50 | Tập 51 | Tập 52 | Tập 53 | Tập 54 | Tập 55.

Phim TÂN ÔNG BÀ THỔ ĐỊA.

Bộ phim kể về Thổ địa công Trương Phúc Đức cưới được. Thành Hoàng nữ nhi Lý Tú Văn làm vợ. Cuộc sống phu thê của họ cũng như người phàm; có ngọt bùi, có đắng cay mới tạo nên “hạnh phúc”. Bộ phim được chia làm nhiều phần, mỗi phần là một câu chuyện về đời sống nhân sinh…

Add your comment

Your email address will not be published.

1 Comment

CLOSE
CLOSE