Phim QUẦN LÂM THIÊN HẠ trọn bộ

Phim QUẦN LÂM THIÊN HẠ
Thâm cung bí sử Trung Quốc

Tập 1 / Tập 2 / Tập 3 / Tập 4 / Tập 5 / Tập 6 / Tập 7 / Tập 8 / Tập 9 / Tập 10 / Tập 11 / Tập 12 / Tập 13 / Tập 14 / Tập 15 / Tập 16 / Tập 17 / Tập 18 / Tập 19 / Tập 20 / Tập 21 / Tập 22 / Tập 23 / Tập 24 / Tập 25 / Tập 26 / Tập 27 / Tập 28

Phim QUẦN LÂM THIÊN HẠ
tập 1, tập cuối

Phim QUẦN LÂM THIÊN HẠ.

Bộ phim tâm lý tình cảm, thâm cung bí sử Trung Quốc.

Phim Quân Lâm Thiên Hạ có tiết tấu không nhanh mà được triển khai khá chi tiết; thích hợp cho những độc giả nào không thích nhân vật chính quá “tự sướng”, một bước lên trời. Bộ phim chủ yếu dựa vào ý chí, bản lĩnh để đi lên con đường quân lâm thiên hạ. Phim thuộc thể loại tu tiên, tổng cộng hơn ngàn chương, văn phong tác giả khá trau chuốt; kết cấu tình huống tương đối chặt chẽ. Các tình huống chiến đấu được khá chi tiết, tâm lý nhân vật được khắc họa khá rõ nét.

Add your comment

Your email address will not be published.

3 Bình luận

CLOSE
CLOSE