Phim Hay 2021 | Sát Thủ Giấu Mặt trọn bộ

sát thủ giấu mặt

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32

Phim SÁT THỦ GIẤU MẶT thuyết minh trọn bộ.

Thời kỳ Bắc phạt, Trần Lập Phu và Trần Quả Phu đã bí mật thành lập một đoàn thể. Câu lạc bộ Trung Ương nhằm mục đích giấu mặt thực hiện tình báo trong và ngoài Đảng. Đầu năm 1927, bí mật thành lập một lớp huấn luyện sát thủ ở Chiết Giang. Những thanh niên yêu nước như Lâm Thiên Chính, Hứa Tùng, Thẩm Văn Kiệt; Cố Nhất Nam và những người khác đã được bí mật tuyển mộ.

Phim SÁT THỦ GIẤU MẶT quá trình rèn luyện gian khổ đã giúp họ gắn kết tình bằng hữu; để lại ấn tượng sâu sắc cho người hướng dẫn là Cao Hàn, một đảng viên Đảng Cộng sản. Dưới sự lãnh đạo của Cao Hàn, Lâm Thiên Chính và đồng đội đã nhận nhiệm vụ đầu tiên sau khóa huấn luyện. Không ngờ, họ lại vô tình tham gia vào một âm mưu sát thủ đặc biệt.

Phim Hay 2021 | Sát Thủ Giấu Mặt trọn bộ | phim202.com

Phim Hay 2021 | Sát Thủ Giấu Mặt trọn bộ Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 |

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE