Phim tình cảm NGUY CƠ TIÊN SINH trọn bộ

Phim tình cảm NGUY CƠ TIÊN SINH

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38

Phim tình cảm NGUY CƠ TIÊN SINH

Diễn viên: Huỳnh Hiểu Minh, Đàm Trác, Thái Văn Tịnh, Lâm Hựu Uy…

Nội dung: Nguy Cơ Tiên Sinh kể về Lâm Trung Thạc; chuyển từ nghề truyền thông sang nghề quan hệ công chúng; làm việc cho một công ty quan hệ công chúng nổi tiếng Tế Cách. Chính nghĩa kiên trì giữ vững công lý xã hội đã thay đổi được định kiến của mọi người; giành được sự tín nhiệm tôn trọng của mọi người, danh xứng với thực – nguy cơ tiên sinh…

Xem phim

CLOSE
CLOSE