Phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ trọn bộ

Phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30

Phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ trọn bộ; diễn viên: Đỗ Nhược Khê, Nghiêm Khoan, Lưu Thiên Hàm, Nhạc Lệ Na, Phú Đại Long; đạo diễn: Bách Sam.

Phim xoay quanh cô gái ở Khoa Nhĩ Thấm tên Tô Mạt Nhi có phẩm cách của long đảm hoa; nguyện lòng chính mình chịu khổ cực cũng muốn thành toàn cho người khác. Ở đại hội đua ngựa, Tô Mạt Nhi gặp Đa Nhĩ Cổn, kết thành bạn bè tốt. Thảo nguyên gặp biến cố, đại binh Sát Cáp Nhĩ xâm chiếm, Tô Mạt Nhi mất đi gia đình. Vì muốn có được sự bảo hộ của Đại Kim; Khoa Nhĩ Thấm đem cách cách Bố Mộc Bố Thái gả cho Hoàng Thái Cực làm trắc phi; Tô Mạt Nhi làm thị nữ đi theo.

Tô Mạt Nhi gặp lại Đa Nhĩ Cổn, mới biết đối phương là bối lặc gia, thân phận cách biệt; nàng chỉ có thể đem tình cảm chôn giấu trong lòng. Trong  Tô Mạt Nhi Truyền Kỳ, lợi ích nuôi dưỡng dục vọng, quyền lợi khiến con người nảy sinh dã tâm.

Add your comment

Your email address will not be published.

1 Comment

CLOSE
CLOSE