Phim Hành Động TRẬN CHIẾN SỐNG CÒN Full

Phim TRẬN CHIẾN SỐNG CÒN

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35

Phim TRẬN CHIẾN SỐNG CÒN; Diễn viên: Châu Vịnh Đằng, Phiền Thiếu Hoàng, Vu Thừa Huệ, Từ Thiếu Cường; Đinh Dũng Đại, Nguỵ Xuân Quang, Lý Hân Nhiễm, Hàn Duyệt…

Nội Dung: Năm 1944 Tân Tứ Quân giành thắng lợi trong trận chiến Xa Kiều. Sau đó quân Nhật tiếp tục đánh chiếm tuyến đường giao thông quan trọng dọc bờ Trường Giang; mục đích ngăn cản sự lớn mạnh và phát triển của Tân Tứ quân. Cứ điểm quan trọng Thành Triều Dương rơi vào tay quân Nhật, Sư bộ phái một tiểu đội đột kích của Tân Tứ quân do Nhiếp Thiên Minh dẫn đầu đi đến thành Triều Dương; giải cứu và di dời người của binh trạm đã bại lộ cũng như là vật tư. Tiểu đội âm thầm liên kết với đạo trường Hoành Điền và hội võ sĩ Đông Dương Triều Dương; phát triển thành Triều Dương trở thành trạm tình báo quan trọng và bổ sung vật tư của quân Nhật.

Phim TRẬN CHIẾN SỐNG CÒN

Sư bộ quyết định không để quân Nhật đạt được mục đích, tiểu đội sau khi vào thành Triều Dương; đã tiến hành điều tra, phát hiện Trần Hán-vốn là đối tượng trừ gian là anh hùng kháng Nhật. Trong quá trình chiến đấu Nhiếp Thiên Minh dẫn dắt đội đột kích phá hủy tổ chức bí mật của thương hội Nhật Bản lấy được rất nhiều tình báo giá trị. Liên thủ cùng võ quán Tứ Hải đánh bại đạo trường Hoàng Điền. Trải qua một loạt cuộc chiến sinh tử đấu trí đấu dũng cuối cùng cùng đại bộ đội phối hợp, thành công tiêu diệt đích giải phóng thành Triều Dương.

Add your comment

Your email address will not be published.

3 Bình luận

CLOSE
CLOSE