Phim Trung Quốc 2023

NGHĨA DŨNG ANH HÙNG

Kênh Phim Trung Quốc 2023 đáng xem nhất và danh sách phim hay 2023. Ấn tượng trên phim202.com mà bạn nên xem một lần trong đời nhé!

Review phim Chiến thần hộ quốc ở rể

Review phim Chiến thần hộ quốc ở rể

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 Phim Chiến Thần Hộ Quốc Ở Rể là một bộ phim Trung Quốc hài hước và xã hội, mang đến cho khán giả một câu chuyện […]

[Thuyết minh] Phim LỜI HỨA HIỂM NGUY trọn bộ

[Thuyết minh] Phim LỜI HỨA HIỂM NGUY trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Thuyết minh] Phim KHÔNG NÓI TẠM BIỆT trọn bộ

[Thuyết minh] Phim KHÔNG NÓI TẠM BIỆT trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim Bộ Mới 2023 | Tự Cổ Anh Hùng Xuất Thiếu Niên trọn bộ

Phim Bộ Mới 2023 | Tự Cổ Anh Hùng Xuất Thiếu Niên trọn bộ

Tập 1| Tập 2| Tập 3| Tập 4| Tập 5| Tập 6| Tập 7| Tập 8| Tập 9| Tập 10| Tập 11| Tập 12| Tập 13| Tập 14| Tập 15| Tập 16| Tập 17| Tập 18| Tập 19| Tập 20| Tập 21| Tập 22| Tập 23| Tập 24| Tập 25| Tập 26| Tập 27| Tập […]

[Lồng tiếng] Phim SƠN HÀ LUYẾN trọn bộ

[Lồng tiếng] Phim SƠN HÀ LUYẾN trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim ANH ẤY VƯỢT NÚI SÔNG MÀ ĐẾN trọn bộ

Phim ANH ẤY VƯỢT NÚI SÔNG MÀ ĐẾN trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Thuyết minh] Phim TÌNH KÝ SONG SINH trọn bộ

[Thuyết minh] Phim TÌNH KÝ SONG SINH trọn bộ

Xem phim Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập […]

[Thuyết minh] Phim ĐỆ NHẤT KIẾM THẦN trọn bộ

[Thuyết minh] Phim ĐỆ NHẤT KIẾM THẦN trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim MÙA XUÂN ĐÔNG BẮC trọn bộ [Thuyết minh]

Phim MÙA XUÂN ĐÔNG BẮC trọn bộ [Thuyết minh]

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Thuyết minh] Phim HUYẾT THÙ GIA TỘC trọn bộ

[Thuyết minh] Phim HUYẾT THÙ GIA TỘC trọn bộ

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08 | Tập 09 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim Bộ Hay 2023 | LỤC PHIẾN MÔN trọn bộ

Phim Bộ Hay 2023 | LỤC PHIẾN MÔN trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Thuyết minh] Phim Điệp Viên Hoa Hồng trọn bộ

[Thuyết minh] Phim Điệp Viên Hoa Hồng trọn bộ

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08 | Tập 09 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Thuyết minh] Phim Chiến Binh Cuồng Phong trọn bộ

[Thuyết minh] Phim Chiến Binh Cuồng Phong trọn bộ

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08 | Tập 09 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim Pháp Bảo Thần Y trọn bộ [Thuyết minh]

Phim Pháp Bảo Thần Y trọn bộ [Thuyết minh]

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Thuyết minh] Phim NHÂN GIAN HỮU ÁI trọn bộ

[Thuyết minh] Phim NHÂN GIAN HỮU ÁI trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Thuyết minh] Phim TỬ CHIẾN HUYẾT HẬN trọn bộ

[Thuyết minh] Phim TỬ CHIẾN HUYẾT HẬN trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim TÌNH ĐẦU LÃNG MẠN CỦA TÔI trọn bộ

Phim TÌNH ĐẦU LÃNG MẠN CỦA TÔI trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim Chiến Binh Bất Bại trọn bộ [Thuyết minh]

Phim Chiến Binh Bất Bại trọn bộ [Thuyết minh]

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08 | Tập 09 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Thuyết minh] Phim ĐẠO HỎA TUYẾN trọn bộ

[Thuyết minh] Phim ĐẠO HỎA TUYẾN trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim Thái Lan Tựa Như Ta Từng Yêu trọn bộ

Phim Thái Lan Tựa Như Ta Từng Yêu trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim BẠN TRAI TÔI LÀ ĐẠI THẦN trọn bộ

Phim BẠN TRAI TÔI LÀ ĐẠI THẦN trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Phim Mới 2023] Phim LỆ CƠ TRUYỆN trọn bộ

[Phim Mới 2023] Phim LỆ CƠ TRUYỆN trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Thuyết minh] Phim TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI trọn bộ

[Thuyết minh] Phim TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Thuyết minh] Phim Trinh Sát Anh Hùng trọn bộ

[Thuyết minh] Phim Trinh Sát Anh Hùng trọn bộ

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08 | Tập 09 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Thuyết minh] Phim HÔN EM, ANH CÓ DÁM trọn bộ

[Thuyết minh] Phim HÔN EM, ANH CÓ DÁM trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[PHIM HAY] Phim TẾ ĐIÊN HÒA THƯỢNG trọn bộ

[PHIM HAY] Phim TẾ ĐIÊN HÒA THƯỢNG trọn bộ

Tên gốc: Tân Tế Công 1. Phim Tế Điên Hòa Thượng Tên tiếng anh: The Legend Of Crazy Monk 2010. Đạo Diễn: Lưu Gia Tĩnh, Lương Tân Toàn. Diễn Viên: Trần Hạo Dân, Lâm Tử Thông, Lâm Giang Quốc, Trần Tử Hàm, Dương Tuyết, Huỳnh Tử. Quốc Gia: Hồng Kông – Trung Quốc. Thể Loại: […]

HOA NỞ TRONG TIM trọn bộ | Phim Bộ Ngôn Tình Mới Hay Nhất 2022

HOA NỞ TRONG TIM trọn bộ | Phim Bộ Ngôn Tình Mới Hay Nhất 2022

Xem phim:Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập 27 […]

Phim Bộ Cung Đấu ĐẠI TÙY ĐƯỜNG trọn bộ

Phim Bộ Cung Đấu ĐẠI TÙY ĐƯỜNG trọn bộ

Phim ĐẠI TÙY ĐƯỜNG là một trong những bộ phim cổ trang cung đấu hay nhất, thành công nhất mà ngôi sao của màn ảnh của Trung Quốc là An Dĩ Hiên, Lý Y Hiểu, Hồ Băng Khanh, Trương Đan Phong thủ vai chính. Bộ phim đã đạt được những thành công rực rỡ trong […]

[Thuyết minh] Phim THẦN THÁM LÝ THUẦN PHONG trọn bộ

[Thuyết minh] Phim THẦN THÁM LÝ THUẦN PHONG trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim Bí Mật Số 517 trọn bộ [Thuyết minh]

Phim Bí Mật Số 517 trọn bộ [Thuyết minh]

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08 | Tập 09 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Thuyết minh] Phim Biệt Đội Anh Hùng trọn bộ

[Thuyết minh] Phim Biệt Đội Anh Hùng trọn bộ

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08 | Tập 09 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim CHUYẾN TÀU SỐ 4 trọn bộ

Phim CHUYẾN TÀU SỐ 4 trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Thuyết minh] Phim CHIẾN LANG XUẤT KÍCH trọn bộ

[Thuyết minh] Phim CHIẾN LANG XUẤT KÍCH trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim ĐỘI DU KÍCH PHI HỔ trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim ĐỘI DU KÍCH PHI HỔ trọn bộ [Lồng tiếng]

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Lồng tiếng] Phim Kẻ ngụy trang trọn bộ

[Lồng tiếng] Phim Kẻ ngụy trang trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Thuyết minh] Phim Kế Hoạch Báo Thù trọn bộ

[Thuyết minh] Phim Kế Hoạch Báo Thù trọn bộ

Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập 27 Tập […]

[Thuyết minh] Đội Điệp Viên Anh Hùng trọn bộ

[Thuyết minh] Đội Điệp Viên Anh Hùng trọn bộ

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08 | Tập 09 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Thuyết minh] Phim HOA LINH THỆ THUỶ trọn bộ

[Thuyết minh] Phim HOA LINH THỆ THUỶ trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Thuyết minh] Phim CÔNG PHÁ LÒNG ĐỊCH trọn bộ

[Thuyết minh] Phim CÔNG PHÁ LÒNG ĐỊCH trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim THẦN TÔNG DIỆP HÁCH trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim THẦN TÔNG DIỆP HÁCH trọn bộ [Lồng tiếng]

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Thuyết Minh] Phim ĐẶC CÔNG CHIẾN Ý trọn bộ

[Thuyết Minh] Phim ĐẶC CÔNG CHIẾN Ý trọn bộ

Phim hành động 2023 ĐẶC CÔNG CHIẾN Ý trọn bộ. Diễn Viên : Vương Viện Khả, Hàn Đồng Sinh… Thể loại Phim Hành Động Kháng Chiến Trung Quốc 2023. Số tập 30 tập. Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập […]

Mỉm Cười Với Cuộc Sống trọn bộ | Phim Ngôn Tình Trung Quốc Mới Nhất | Phim Hay 2023

Mỉm Cười Với Cuộc Sống trọn bộ | Phim Ngôn Tình Trung Quốc Mới Nhất | Phim Hay 2023

Phim ngôn tình Mỉm Cười Với Cuộc Sống trọn bộ thuyết minh. Quốc gia sản xuất Trung Quốc. Nội dung phim Mỉm Cười Với Cuộc Sống Hứa Đa Tranh là một cô gái trẻ đầy sức sống. Không ai biết phía sau nụ cười ấy là căn bệnh hiếm gặp ALS. Cô ấy biết mình […]

[Lồng tiếng] Phim Thời Gian Đẹp Nhất trọn bộ

[Lồng tiếng] Phim Thời Gian Đẹp Nhất trọn bộ

Phim Thời Gian Đẹp Nhất trọn bộ. Diễn viên Chung Hán Lương, Giả Nãi Lượng,Trương Quân Ninh, Hàn Hi Đình. Nội dung phim Thời Gian Đẹp Nhất – Cậu đã yêu ai nhiều như thế chưa? Yêu thầm người ta mười năm liền? Phải, yêu thầm người ta nhiều đến nỗi, chỉ vì một câu […]

[Thuyết minh] Phim MỘ BẠCH THỦ trọn bộ

[Thuyết minh] Phim MỘ BẠCH THỦ trọn bộ

Phim MỘ BẠCH THỦ lồng tiếng. Đạo diễn: Nhậm Hải Diệu, Lâm Kiện Long. Diễn viên: Nhậm Gia Luân, Trương Huệ Văn, Lý Nghệ Đồng. Phim kể về nàng Dung Hoạ bôn ba tứ phương giúp cha tìm pháp khí chữa bệnh Xích Hoa Châu. Không ngờ thế sự hiểm ác, sau nhiều lần gặp […]

[Thuyết minh] Phim Đại Dịch Kinh Hoàng trọn bộ

[Thuyết minh] Phim Đại Dịch Kinh Hoàng trọn bộ

Phim Đại Dịch Kinh Hoàng thuyết minh. Thể loại phim hành động kháng nhật. Số tập đang cập nhật. Diễn Viên: Vương Lôi, Từ Lộ, Từ Tùng Nam. Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08 | Tập 09 | […]

[Thuyết minh] Phim YÊU NHẦM ĐẠI BOSS trọn bộ

[Thuyết minh] Phim YÊU NHẦM ĐẠI BOSS trọn bộ

Phim YÊU NHẦM ĐẠI BOSS trọn bộ (Lý Khải Hinh) | PHIM BỘ NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC 2023 Có thể bạn đang tìm hiểu đúng không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các video thú vị tại Phim ngôn tình Xem các video về phim ngôn tình […]

[Thuyết minh] Thiếu Lâm Thiết Hầu Tử trọn bộ

[Thuyết minh] Thiếu Lâm Thiết Hầu Tử trọn bộ

Phim Thiếu Lâm Thiết Hầu Tử thuyết minh trọn bộ. Số tập đang cập nhật. Thể loại phim cổ trang thiếu lâm. Diễn viên Dương Chính, Hồ Điệp, Ngôn Kiệt,…

[Thuyết minh] Phim Bí Mật Trò Chơi trọn bộ

[Thuyết minh] Phim Bí Mật Trò Chơi trọn bộ

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08 | Tập 09 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim LAN LĂNG VƯƠNG trọn bộ [Thuyết minh]

Phim LAN LĂNG VƯƠNG trọn bộ [Thuyết minh]

Phim LAN LĂNG VƯƠNG trọn bộ. Số tập đang cập nhật. Thể loại phim cổ trang Trung Quốc. Phim LAN LĂNG VƯƠNG phim hay truyền hình, phim cổ trang trung quốc, phim bộ trung quốc 2023. Phim hay, phim bộ trung quốc hay nhất, phim bộ trung quốc lồng tiếng. Phim bộ cổ trang mới […]

Phim THỢ SĂN NẰM VÙNG nhiều tập

Phim THỢ SĂN NẰM VÙNG nhiều tập

Phim THỢ SĂN NẰM VÙNG nhiều tập Nội dung phim kể về thời kỳ kháng Nhật, một cuộc chiến diễn ra giữa đảng cộng sản. Quân thống và cơ quan Mai – Nhật Bản. Nhân viên tình báo đảng cộng sản là Tần Xuyên thành công trà trộn vào cơ quan Mai của tổ chức […]

Phim ĐI ĐẾN NƠI CÓ GIÓ trọn bộ | Lưu Diệc Phi – Lý Hiện

Phim ĐI ĐẾN NƠI CÓ GIÓ trọn bộ | Lưu Diệc Phi – Lý Hiện

Phim ĐI ĐẾN NƠI CÓ GIÓ trọn bộ thuyết minh. Số tập đang cập nhật. Thể loại phim tình cảm cực hot năm 2023. Đạo diễn: Đinh Tử Quang. Diễn viên: Lưu Diệc Phi, Lý Hiện, Ngô Thiến, Hồ Băng Khanh. Nội dung phim ĐI ĐẾN NƠI CÓ GIÓ xoay quanh hành trình rời bỏ […]

[Phim thuyết minh] Anh Hùng Chi Ảnh trọn bộ

[Phim thuyết minh] Anh Hùng Chi Ảnh trọn bộ

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08 | Tập 09 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Thuyết minh] Phim Xạ Thủ Báo Thù trọn bộ

[Thuyết minh] Phim Xạ Thủ Báo Thù trọn bộ

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08 | Tập 09 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Lồng tiếng] Phim Đại Dao Quyết Chiến trọn bộ

[Lồng tiếng] Phim Đại Dao Quyết Chiến trọn bộ

Phim Đại Dao Quyết Chiến trọn bộ thuyết minh. Số tập: Đang cập nhật. Thể loại: Phim Hành Động Võ Thuật Hay Nhất. Diễn viên: Đinh Hải Phong, Mã Thư Hồng, Ôn Tranh Vanh. Phim hay truyền hình, phim cổ trang trung quốc, phim bộ trung quốc 2023. Phim hay, phim bộ trung quốc hay […]

Phim CẨM TÚ VINH HOA trọn bộ [thuyết minh]

Phim CẨM TÚ VINH HOA trọn bộ [thuyết minh]

Xem phim Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 […]

Phim Bản Đồ Máu trọn bộ [Thuyết minh]

Phim Bản Đồ Máu trọn bộ [Thuyết minh]

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08 | Tập 09 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim Giang Hồ Nhi Nữ trọn bộ [Thuyết minh]

Phim Giang Hồ Nhi Nữ trọn bộ [Thuyết minh]

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08 | Tập 09 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Lồng tiếng] Phim CHUYÊN ÁN TỐI MẬT trọn bộ

[Lồng tiếng] Phim CHUYÊN ÁN TỐI MẬT trọn bộ

Phim CHUYÊN ÁN TỐI MẬT lồng tiếng. Thể loại phim hình sự Võ Thuật, phim hành động Trung Quốc Hay Nhất Hiện Nay. Diễn viên Trương Gia Dịch, Lâm Thân, Lưu Diệc Quân, Trác Thiên Lâm, Phó Tinh, Lý Tẩm, Dương Vũ Đình. Điền Kính và Kim Phi là tên của những trùm ma túy […]

[Thuyết minh] Phim SAU KHI GẶP ĐƯỢC ANH trọn bộ

[Thuyết minh] Phim SAU KHI GẶP ĐƯỢC ANH trọn bộ

Xem phim Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 […]

Phim TÔI CÓ THỂ GẶP ĐƯỢC CỨU TINH trọn bộ

Phim TÔI CÓ THỂ GẶP ĐƯỢC CỨU TINH trọn bộ

Đạo diễn Vương Chinh. Diễn viên Tăng Thuấn Hy, Lương Khiết. Phim TÔI CÓ THỂ GẶP ĐƯỢC CỨU TINH nói về bác sĩ khoa nhi Diệp Thời Lam. Cô bác sĩ tới hỗ trợ cho trạm y tế thôn Đào Nguyên vì nảy sinh hiểu lầm nên quen biết với viện trưởng mới Lục Chiêu […]

[Thuyết minh] Phim MỸ NHÂN BÁO THÙ trọn bộ

[Thuyết minh] Phim MỸ NHÂN BÁO THÙ trọn bộ

Xem phim Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 […]

[Thuyết minh] Phim HẮC LANG LÃNH ĐẾ trọn bộ

[Thuyết minh] Phim HẮC LANG LÃNH ĐẾ trọn bộ

Xem phim Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 […]

Phim Phòng Tuyến Cuối Cùng trọn bộ

Phim Phòng Tuyến Cuối Cùng trọn bộ

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08 | Tập 09 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Thuyết minh] Phim GẶP EM MÙA ẤM ÁP trọn bộ

[Thuyết minh] Phim GẶP EM MÙA ẤM ÁP trọn bộ

Xem phim Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 […]

[Thuyết minh] Phim DẠ HÀNH THIÊN NHAI KHÁCH trọn bộ

[Thuyết minh] Phim DẠ HÀNH THIÊN NHAI KHÁCH trọn bộ

Xem phim Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 […]

[Lồng tiếng] Phim HẠC LỆ HOA ĐÌNH trọn bộ

[Lồng tiếng] Phim HẠC LỆ HOA ĐÌNH trọn bộ

Xem phim Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 […]

[Thuyết minh] Phim Thiếu Lâm Nữ Đặc Công trọn bộ

[Thuyết minh] Phim Thiếu Lâm Nữ Đặc Công trọn bộ

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08 | Tập 09 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Lồng tiếng] Phim Khanh Khanh Tân Xuyên trọn bộ

[Lồng tiếng] Phim Khanh Khanh Tân Xuyên trọn bộ

Xem phim: Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 […]

[Thuyết minh] HIỆP KHÁCH PHÁ ÁN Full

[Thuyết minh] HIỆP KHÁCH PHÁ ÁN Full

Xem phim: Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 […]

[Thuyết minh] MÊ CUNG TRẬN PHÁP Full

[Thuyết minh] MÊ CUNG TRẬN PHÁP Full

Xem phim: Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 […]

[Lồng tiếng] Phim Mật Mã Số 1103 trọn bộ

[Lồng tiếng] Phim Mật Mã Số 1103 trọn bộ

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08 | Tập 09 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Thuyết minh] Phim MỘC PHỦ PHONG VÂN trọn bộ

[Thuyết minh] Phim MỘC PHỦ PHONG VÂN trọn bộ

Xem phim: Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 […]

[Thuyết minh] Phim ĐỊNH MỆNH SONG SINH trọn bộ

[Thuyết minh] Phim ĐỊNH MỆNH SONG SINH trọn bộ

Xem phim: Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 […]

[Lồng Tiếng] KỲ THƯ BẢO KIẾM trọn bộ | Phim Cổ Trang Cung Đấu

[Lồng Tiếng] KỲ THƯ BẢO KIẾM trọn bộ | Phim Cổ Trang Cung Đấu

✅Tên Phim: KỲ THƯ BẢO KIẾM ✅ Nội Dung: bộ phim kể về quá trình báo thù của thiên kim tiểu thư Mậu Thiên Thiên. Ngay trong đêm thành hôn, cả gia tộc nàng gặp họa tru di, Mậu Thiên Thiên may mắn được Duệ vương Tiêu Phụng Thanh của nước Lan cứu giúp. Sau […]

Phim Mật Danh Số 33 trọn bộ [Thuyết minh]

Phim Mật Danh Số 33 trọn bộ [Thuyết minh]

Phim thuyết minh mật danh số 33 trọn bộ. Thể loại phim hành động kháng nhật. Diễn Viên Triệu Cẩm Đào, Ân Phi, Kinh Hạo, Ngụy Xuân Quan. Năm 1941 đội quân Nhật Bản cải trang thành Đội quân Bát lộ và tấn công quân Quốc dân đảng. Sau đó, cải trang thành Quốc dân […]

Phim GẶP LẠI ĐỂ YÊU trọn bộ [Thuyết minh]

Phim GẶP LẠI ĐỂ YÊU trọn bộ [Thuyết minh]

Phim GẶP LẠI ĐỂ YÊU trọn bộ. Đây là bộ phim hay Ngôn Tình Trung Quốc được sản xuất năm 2022. Câu chuyện xoay quay câu chuyện tình yêu bạn trẻ, những dung cảm đầu đời và cảm xúc chân thành xuất phát từ con tim. Tất cả điều đó sẽ trở thành kỷ niệm […]

Phim Thiên Cổ Quyết Trần trọn bộ [Thuyết minh]

Phim Thiên Cổ Quyết Trần trọn bộ [Thuyết minh]

Xem phim: Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 […]

Phim Anh Hùng Địa Lôi trọn bộ [Thuyết minh]

Phim Anh Hùng Địa Lôi trọn bộ [Thuyết minh]

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08 | Tập 09 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Thuyết minh] Phim KIẾM THẦN PHONG KIM THOA trọn bộ

[Thuyết minh] Phim KIẾM THẦN PHONG KIM THOA trọn bộ

Xem phim Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 […]

Phim Mãnh Hổ Hạ Sơn trọn bộ [Thuyết minh]

Phim Mãnh Hổ Hạ Sơn trọn bộ [Thuyết minh]

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08 | Tập 09 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim Lý Tam Thương trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim Lý Tam Thương trọn bộ [Lồng tiếng]

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08 | Tập 09 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

KẺ CHỦ MƯU Trọn bộ [Phim Hình Sự Trung Quốc Phá Án]

KẺ CHỦ MƯU Trọn bộ [Phim Hình Sự Trung Quốc Phá Án]

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08 | Tập 09 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim Trận Chiến Cuối Cùng trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim Trận Chiến Cuối Cùng trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim Trận chiến cuối cùng thuyết minh trọn bộ. Diễn viên : Cao Vân Tường, Choo Ja Huyn. Nội Dung : Năm 1939, cuộc Chiến tranh chống Nhật Bản bước vào giai đoạn khó khăn bế tắc. Vó sắt của sự xâm lược của Nhật Bản đã bị chặn lại ở chiến trường Hồ Nam. […]

[Lồng tiếng] Phim ĐẶC VỤ TRỞ VỀ trọn bộ

[Lồng tiếng] Phim ĐẶC VỤ TRỞ VỀ trọn bộ

Phim ĐẶC VỤ TRỞ VỀ trọn bộ lồng tiếng. Số tập 43 tập. Phim kể về hành trình của trinh sát trẻ Bảo Ngọc được giao nhiệm vụ làm nội gián trong băng đảng ma túy do tên trùm Kim Phi cầm đầu. Trong cuộc chiến không khoan nhượng với các băng đảng tội phạm […]

Phim xuyên không THÁI TỬ ĐIỆN HẠ trọn bộ

Phim xuyên không THÁI TỬ ĐIỆN HẠ trọn bộ

Diễn viên chính: Dương An Kỳ, Thịnh Anh Hào, Trần Thước, Lục Di Tuyền, Cao Hàn, Vương Mỹ Kỳ,… Phim THÁI TỬ ĐIỆN HẠ là tác phẩm phim xuyên không đỉnh cao của trào lưu Mary Sue! Một thế giới quan hoàn toàn mới nhưng vẫn chứa những dư vị gần gũi! Liệu rằng Kỷ […]

Phim Quyết Không Lùi Bước trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim Quyết Không Lùi Bước trọn bộ [Lồng tiếng]

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08 | Tập 09 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim THƯỢNG NGUỒN NƯỚC MẮT trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim THƯỢNG NGUỒN NƯỚC MẮT trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim THƯỢNG NGUỒN NƯỚC MẮT trọn bộ thuyết minh. Đạo Diễn: Xa Duy Kỳ. Biên Kịch: Kim Viện Viện. Diễn Viên: Vương Thuỵ Xương, Hồ Ý Hoàn, Trần Bác Hào, Thích Nghiên Địch, Khương Trác Quân, Đàm Tuyền… Thể loại: Phim Ngôn Tình, Phim Tâm Lý – Tình Cảm, Phim Bộ Trung Quốc, Phim Ngôn […]

Phim CHIẾN BINH RỰC LỬA trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim CHIẾN BINH RỰC LỬA trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim CHIẾN BINH RỰC LỬA trọn bộ thuyết minh. Đầu năm 1942, cơ sở ngầm của Đảng cách mạng đang bị nhốt trong địa lao của thổ phỉ. Chờ được thi hành án tử hình, nhưng mãi vẫn không có người đến xử quyết hắn. Hắn tìm cách trốn ra khỏi nhà giam và nhìn […]

[Lồng tiếng] Phim GẶP EM LÀ DUYÊN SỐ trọn bộ

[Lồng tiếng] Phim GẶP EM LÀ DUYÊN SỐ trọn bộ

Xem phim Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 […]

[Thuyết minh] Phim NIÊN ĐẠI PHONG VÂN trọn bộ

[Thuyết minh] Phim NIÊN ĐẠI PHONG VÂN trọn bộ

Xem phim Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 […]

[Lồng Tiếng] NHÂN DUYÊN THẦN THOẠI trọn bộ

[Lồng Tiếng] NHÂN DUYÊN THẦN THOẠI trọn bộ

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08 | Tập 09 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Thuyết minh] Phim CHIẾN THẦN XUẤT KÍCH trọn bộ

[Thuyết minh] Phim CHIẾN THẦN XUẤT KÍCH trọn bộ

Đạo diễn: Chung Thiếu Hùng, Tạ Nghị Hàng. Diễn viên: Dương Dương, Trương Gia Nghê, Liên Dịch Minh. Phim CHIẾN THẦN XUẤT KÍCH (VÕ GIAN ĐẠO) kể về năm 1936 ở Thiên Tân. Khi mà Đảng Cộng Sản chưa có chính quyền, Quốc Dân Đảng vẫn còn là một lực lượng mạnh. Quân Nhật lại […]

BÍ ẨN NHÀ HỌ KIỀU trọn bộ [Lồng tiếng]

BÍ ẨN NHÀ HỌ KIỀU trọn bộ [Lồng tiếng]

Đạo diễn: Lộ Kỳ. Diễn viên: Trương Bác, Đồng Dao, Châu Hàng, Kiều Hân. Phim BÍ ẨN NHÀ HỌ KIỀU kể về ngày cách mạng Tân Hợi bùng nổ. Kiều Ánh Tế truyền nhân đời thứ 5 của Kiều gia từ Quảng Châu tới Võ Xương, đích thân lên chiến trường chiến đấu anh dũng, […]

Phim Đại Chiến Sắc Đẹp trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim Đại Chiến Sắc Đẹp trọn bộ [Lồng tiếng]

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08 | Tập 09 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim Truy Tìm Bí Mật Số 0 trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim Truy Tìm Bí Mật Số 0 trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim Truy Tìm Bí Mật Số 0 trọn bộ thuyết minh. Diễn viên Vương Địch, Khâu Thắng Dực, Tào Lỗi, Lương Ái Kỳ. Năm 1931, tại Cẩm Châu. Kim gia là một gia tộc có danh tiếng, làm việc cho quân Đông Bắc. Từ trước Kim gia và Dương gia đã có hôn ước gả […]

Phim Trái Tim Màu Lửa trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim Trái Tim Màu Lửa trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim Trái Tim Màu Lửa trọn bộ thuyết minh. Diễn viên: Hoàng Hải Ba, Vương Lôi, Lý Kiện, Diêu Thiên Vũ, Khương Hàn. Một trận đánh chặn bất ngờ đã đẩy đội trưởng dân quân Lý Xích Thủy ra phía trước. Để trở thành đội trưởng của đại đội Huyện, anh ấy đã vắt óc suy […]

Phim Sói Xám Xuất Kích trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim Sói Xám Xuất Kích trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim Sói Xám Xuất Kích trọn bộ thuyết minh. Diễn viên: Trương Đạc, Vu Chấn, Trương Quang Bắc, Lâm Giang Quốc, Trưc Húc, Vương Linh Linh. Một bệnh viện hậu phương của Bát Lộ Quân ở Hà Bắc bị tấn công. Võ Thập Tam kéo thân thể ốm yếu của mình và chạy trốn khỏi […]

Phim ĐỊNH MỆNH CHẾT CHÓC trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim ĐỊNH MỆNH CHẾT CHÓC trọn bộ [Lồng tiếng]

Xem phim: Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 […]

Phim Chiến Dịch Phượng Hoàng trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim Chiến Dịch Phượng Hoàng trọn bộ [Lồng tiếng]

Xem phim Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập […]

Phim VŨ KHÍ SINH HỌC Trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim VŨ KHÍ SINH HỌC Trọn bộ [Lồng tiếng]

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim BIỆT ĐỘI THÉP GAI trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim BIỆT ĐỘI THÉP GAI trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim BIỆT ĐỘI THÉP GAI trọn bộ | Phim Hành Động. Tháng 10 năm 1940, quân Nhật tổng tấn công huyện Long Tuyền, đoàn trưởng Cao Tường của quân Bát Lộ nhận lệnh trấn thủ huyện Long Tuyền. Cao Tường và quân Nhật chiến đấu ác liệt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng chỉ còn […]

Phim Biệt Đội Báo Thù trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim Biệt Đội Báo Thù trọn bộ [Lồng tiếng]

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08 | Tập 09 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim Huyền Thoại Lý Tam trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim Huyền Thoại Lý Tam trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim Huyền Thoại Lý Tam trọn bộ thuyết minh. Diễn viên: Hà Gia Kính, Trần Long, Lục Tiểu Linh Đồng, Lý Thái Hoa, Lưu Phong Siêu. Vào những dân quốc, Sơn Đông Tế Nam Võ lâm cao thủ “Yến Tử Lý Tam” bị chém đầu. Sư đệ của Lý Tam – Lý Hiển ẩn lui […]

Phim Huyết Chiến Thiếu Lâm Tự trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim Huyết Chiến Thiếu Lâm Tự trọn bộ [Lồng tiếng]

Xem phim:Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập 27 […]

[Lồng tiếng] Phim TINH MÔN VÕ QUÁN trọn bộ

[Lồng tiếng] Phim TINH MÔN VÕ QUÁN trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim TRÍ DŨNG VÔ SONG trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim TRÍ DŨNG VÔ SONG trọn bộ [Lồng tiếng]

Xem phim: Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 […]

[Thuyết minh] Phim ĐẠI TỐNG THIÊN SƯ KÝ trọn bộ

[Thuyết minh] Phim ĐẠI TỐNG THIÊN SƯ KÝ trọn bộ

Xem phim:Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập 27 […]

[Phim Thuyết minh] Khổng Tước Lệnh Trọn bộ

[Phim Thuyết minh] Khổng Tước Lệnh Trọn bộ

Xem phim: Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 […]

Phim Truy Đuổi 1949 trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim Truy Đuổi 1949 trọn bộ [Lồng tiếng]

Xem phim Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập […]

[Thuyết minh] Phim Chiến Đội Sấm Sét trọn bộ

[Thuyết minh] Phim Chiến Đội Sấm Sét trọn bộ

Xem phim Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Phim Chiến Đội Sấm Sét thuyết minh […]

Phim Anh Hùng Gia Tộc trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim Anh Hùng Gia Tộc trọn bộ [Lồng tiếng]

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08 | Tập 09 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Lồng tiếng] VÔ TÌNH NHẶT ĐƯỢC TỔNG TÀI trọn bộ

[Lồng tiếng] VÔ TÌNH NHẶT ĐƯỢC TỔNG TÀI trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Lồng Tiếng] Phim THANH HẢI MINH CHÂU trọn bộ

[Lồng Tiếng] Phim THANH HẢI MINH CHÂU trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Thuyết minh] Phim CHIẾN KIM LĨNH trọn bộ

[Thuyết minh] Phim CHIẾN KIM LĨNH trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Thuyết minh] Phim TRÁI TIM KẺ THÙ trọn bộ

[Thuyết minh] Phim TRÁI TIM KẺ THÙ trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim LANG ĐIỆN HẠ trọn bộ [Lồng Tiếng]

Phim LANG ĐIỆN HẠ trọn bộ [Lồng Tiếng]

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Thuyết minh] Phim PHÁCH ÁN XƯNG KỲ Trọn bộ

[Thuyết minh] Phim PHÁCH ÁN XƯNG KỲ Trọn bộ

Xem phim Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập […]

Phim Thái lan BẤT NGỜ YÊU EM trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim Thái lan BẤT NGỜ YÊU EM trọn bộ [Lồng tiếng]

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Lồng Tiếng] Phim ẢI THƯỢNG TRƯỜNG HẬN CA Trọn bộ

[Lồng Tiếng] Phim ẢI THƯỢNG TRƯỜNG HẬN CA Trọn bộ

Xem phim:Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập 27 […]

Phim MÃNH HỔ GIAO TRANH trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim MÃNH HỔ GIAO TRANH trọn bộ [Lồng tiếng]

Xem phim:Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập 27 […]

Phim MUỐN EM LÀM VỢ ANH trọn bộ [Lồng Tiếng]

Phim MUỐN EM LÀM VỢ ANH trọn bộ [Lồng Tiếng]

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim TRUY SÁT ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim TRUY SÁT ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG trọn bộ [Lồng tiếng]

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim Đặc Vụ Quạ Đen trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim Đặc Vụ Quạ Đen trọn bộ [Lồng tiếng]

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08 | Tập 09 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim SỰ TRẢ THÙ HOÀN HẢO trọn bộ [Thuyết minh]

Phim SỰ TRẢ THÙ HOÀN HẢO trọn bộ [Thuyết minh]

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Thuyết minh] Phim LIỆT DIỄM HỒNG TRẦN trọn bộ

[Thuyết minh] Phim LIỆT DIỄM HỒNG TRẦN trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Thuyết minh] Phim BẢO THÁP CHI VƯƠNG trọn bộ

[Thuyết minh] Phim BẢO THÁP CHI VƯƠNG trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim LAM THẤT MINH PHONG Trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim LAM THẤT MINH PHONG Trọn bộ [Lồng tiếng]

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim ĐẶC VỤ HUYẾT CHIẾN trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim ĐẶC VỤ HUYẾT CHIẾN trọn bộ [Lồng tiếng]

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim ĐỘI QUÂN PHƯỢNG HOÀNG trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim ĐỘI QUÂN PHƯỢNG HOÀNG trọn bộ [Lồng tiếng]

Xem phim: Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập […]

Phim ĐỘC NỮ QUÂN VỊ KIẾN trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim ĐỘC NỮ QUÂN VỊ KIẾN trọn bộ [Lồng tiếng]

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Lồng Tiếng] Phim CUNG PHI THƯỢNG VỊ KÝ Full

[Lồng Tiếng] Phim CUNG PHI THƯỢNG VỊ KÝ Full

Xem phim Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập […]

Phim HOÀNG TƯỚC KIM SA Trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim HOÀNG TƯỚC KIM SA Trọn bộ [Lồng tiếng]

Số tập 46 tập. Phim HOÀNG TƯỚC KIM SA trọn bộ. Tình cờ Ba Đồ và Thái Điệp – con gái của Đa La Tuệ Triết quận Vương gặp nhau. Sau những hiểu lầm ban đầu hai người đã cảm nhận được họ có mối lương duyên tiền định. Khi vụ án Bác Nhĩ Tế […]

Phim Viên Đạn Bạc Trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim Viên Đạn Bạc Trọn bộ [Lồng tiếng]

Xem phim: Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 […]

Phim HOA KHAI MÃN TIỀN ĐƯỜNG trọn bộ

Phim HOA KHAI MÃN TIỀN ĐƯỜNG trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Phim LỒNG TIẾNG] LƯỠNG LONG TRANH CHÂU Full

[Phim LỒNG TIẾNG] LƯỠNG LONG TRANH CHÂU Full

Xem phim:Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập 27 […]

[Lồng tiếng] Phim EM BIẾT MÌNH ĐÃ YÊU Full

[Lồng tiếng] Phim EM BIẾT MÌNH ĐÃ YÊU Full

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Thuyết Minh] Phim Y PHẨM PHONG HOA trọn bộ

[Thuyết Minh] Phim Y PHẨM PHONG HOA trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim Huyền Thoại Anh Hùng trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim Huyền Thoại Anh Hùng trọn bộ [Lồng tiếng]

Xem phim Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 […]

Phim Phong Thần Diễn Nghĩa trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim Phong Thần Diễn Nghĩa trọn bộ [Lồng tiếng]

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim ĐẶC CHIẾN HOÀNG TƯỚC trọn bộ [Thuyết minh]

Phim ĐẶC CHIẾN HOÀNG TƯỚC trọn bộ [Thuyết minh]

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim Nàng Đầu Bếp Của Tôi trọn bộ [Thuyết minh]

Phim Nàng Đầu Bếp Của Tôi trọn bộ [Thuyết minh]

Xem phim:Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập 27 […]

[Thuyết minh] Phim MẬT MÃ TÌNH YÊU trọn bộ

[Thuyết minh] Phim MẬT MÃ TÌNH YÊU trọn bộ

Xem phim:Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập 27 […]

[Thuyết Minh] Phim VÂN MỘNG NỮ NHI TÌNH Full

[Thuyết Minh] Phim VÂN MỘNG NỮ NHI TÌNH Full

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim THANH NGUYỆT HẠ MINH CHÂU trọn bộ

Phim THANH NGUYỆT HẠ MINH CHÂU trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim NGỌT NGÀO KHI YÊU EM trọn bộ [Thuyết minh]

Phim NGỌT NGÀO KHI YÊU EM trọn bộ [Thuyết minh]

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

PHIM XUÂN HOA THU NGUYỆT Trọn bộ [LỒNG TIẾNG]

PHIM XUÂN HOA THU NGUYỆT Trọn bộ [LỒNG TIẾNG]

Xem phim Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập […]

[Thuyết minh] Phim CẢM BẪY NGỌT NGÀO trọn bộ

[Thuyết minh] Phim CẢM BẪY NGỌT NGÀO trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim XẠ THỦ ĐÀO HOA Trọn bộ [Lồng Tiếng]

Phim XẠ THỦ ĐÀO HOA Trọn bộ [Lồng Tiếng]

Xem phim:Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập 27 […]

Phim THIÊN CỔ TÌNH TRUYỆN trọn bộ [Lồng Tiếng]

Phim THIÊN CỔ TÌNH TRUYỆN trọn bộ [Lồng Tiếng]

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim Thiện Ác Đối Đầu Trọn bộ [Thuyết minh]

Phim Thiện Ác Đối Đầu Trọn bộ [Thuyết minh]

Xem phim Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập […]

Phim TUYỆT KỸ LẤY CHỒNG trọn bộ [Thuyết minh]

Phim TUYỆT KỸ LẤY CHỒNG trọn bộ [Thuyết minh]

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim BẮC TỐNG TRUYỀN KỲ trọn bộ [Thuyết minh]

Phim BẮC TỐNG TRUYỀN KỲ trọn bộ [Thuyết minh]

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim TIỀM LONG TRUY KÍCH trọn bộ [Thuyết minh]

Phim TIỀM LONG TRUY KÍCH trọn bộ [Thuyết minh]

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim ÁM SÁT TRONG ĐÊM ĐEN trọn bộ [Thuyết minh]

Phim ÁM SÁT TRONG ĐÊM ĐEN trọn bộ [Thuyết minh]

Xem phim:Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập 27 […]

Phim VÔ TÌNH ANH YÊU EM trọn bộ [Thuyết minh]

Phim VÔ TÌNH ANH YÊU EM trọn bộ [Thuyết minh]

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 Đạo diễn: Hà Khải, Trần Gia Kiệt. Diễn viên: Hứa Lạc Kiêu, Diệp Dục Quân, Vu Hạo Nhiên. Phim VÔ […]

[Thuyết minh] GIÁNG LONG THẦN CHƯỞNG trọn bộ

[Thuyết minh] GIÁNG LONG THẦN CHƯỞNG trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim GIANG SƠN TRANH BÁ Full [Thuyết minh]

Phim GIANG SƠN TRANH BÁ Full [Thuyết minh]

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Thuyết minh] HẸN ƯỚC BÊN NHAU trọn bộ

[Thuyết minh] HẸN ƯỚC BÊN NHAU trọn bộ

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08 | Tập 09 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim HOA NỞ ĐÊM TRĂNG THU trọn bộ [Thuyết minh]

Phim HOA NỞ ĐÊM TRĂNG THU trọn bộ [Thuyết minh]

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim Lời Thề Máu trọn bộ [Thuyết minh]

Phim Lời Thề Máu trọn bộ [Thuyết minh]

Xem phim Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập […]

Phim BÍ MẬT TÌNH YÊU trọn bộ [Thuyết minh]

Phim BÍ MẬT TÌNH YÊU trọn bộ [Thuyết minh]

Xem phim Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập […]

Đấu Trường Máu Trọn bộ [Thuyết minh]

Đấu Trường Máu Trọn bộ [Thuyết minh]

Xem phim: Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 […]

Phim VẠN CỔ THẦN THẠCH trọn bộ [Thuyết minh]

Phim VẠN CỔ THẦN THẠCH trọn bộ [Thuyết minh]

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Lồng Tiếng] Phim NGỰ CHÂU ÁN Trọn bộ

[Lồng Tiếng] Phim NGỰ CHÂU ÁN Trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[VIETSUB] Hạnh Phúc Đến Vạn Gia trọn bộ

[VIETSUB] Hạnh Phúc Đến Vạn Gia trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Thuyết minh] GIÁM ĐỐC BÍ MẬT CỦA TÔI Trọn bộ

[Thuyết minh] GIÁM ĐỐC BÍ MẬT CỦA TÔI Trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim Chuyện Tình Tướng Quân Và Công Chúa Trọn bộ

Phim Chuyện Tình Tướng Quân Và Công Chúa Trọn bộ

Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4 | Phần 5 | Phần 6 | Phần 7 | Phần 8 | Phần 9 | Phần 10 | Phần 11 | Phần 12 | Phần 13 | Phần 14 | Phần 15 | Phần 16 | Phần 17 | Phần 18 | Phần […]

Phim thái lan Tình Yêu Hoán Kiếp trọn bộ [Thuyết minh]

Phim thái lan Tình Yêu Hoán Kiếp trọn bộ [Thuyết minh]

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim kháng nhật CHIẾN THẦN HỒNG KỲ DOANH trọn bộ

Phim kháng nhật CHIẾN THẦN HỒNG KỲ DOANH trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[THUYẾT MINH] Phim Ta Là Lưu Kim Phượng trọn bộ

[THUYẾT MINH] Phim Ta Là Lưu Kim Phượng trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim THANH LẠC Trọn bộ

Phim THANH LẠC Trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim NGỌT NGÀO DÀNH RIÊNG EM trọn bộ

Phim NGỌT NGÀO DÀNH RIÊNG EM trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim Quan Công Võ Thánh Trọn bộ [Thuyết minh]

Phim Quan Công Võ Thánh Trọn bộ [Thuyết minh]

Xem phim:Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập 27 […]

Bàn Cờ Sinh Tử Trọn bộ [Thuyết minh]

Bàn Cờ Sinh Tử Trọn bộ [Thuyết minh]

Xem phim:Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập 27 […]

Phim Định Mệnh Sân Băng trọn bộ [Thuyết minh]

Phim Định Mệnh Sân Băng trọn bộ [Thuyết minh]

Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập 27 Tập […]

Phim Bộ Cổ Trang Trung Quốc DỮ QUÂN CA trọn bộ

Phim Bộ Cổ Trang Trung Quốc DỮ QUÂN CA trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim BIỆT ĐỘI ĐÁNH ÚP trọn bộ [Thuyết minh]

Phim BIỆT ĐỘI ĐÁNH ÚP trọn bộ [Thuyết minh]

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim ĐẶC CÔNG RỪNG XANH Full [Thuyết minh]

Phim ĐẶC CÔNG RỪNG XANH Full [Thuyết minh]

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim TỨ DIỆN MAI PHỤC Trọn bộ [Thuyết minh]

Phim TỨ DIỆN MAI PHỤC Trọn bộ [Thuyết minh]

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Huyền Thoại Bóng Ma trọn bộ [Thuyết minh]

Huyền Thoại Bóng Ma trọn bộ [Thuyết minh]

Xem phim Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 […]

Phim TINH CHÂU HUYỄN LỆ Trọn bộ [Thuyết minh]

Phim TINH CHÂU HUYỄN LỆ Trọn bộ [Thuyết minh]

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Anh Hùng Sa Mạc Trọn bộ [Thuyết minh]

Anh Hùng Sa Mạc Trọn bộ [Thuyết minh]

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08 | Tập 09 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim THỊNH THẾ LỆ NHAN Trọn bộ [Thuyết minh]

Phim THỊNH THẾ LỆ NHAN Trọn bộ [Thuyết minh]

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim TỬU LÂU TÌNH KHÁCH trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim TỬU LÂU TÌNH KHÁCH trọn bộ [Lồng tiếng]

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[LỒNG TIẾNG] Phim ĐẠI ĐẤU TINH Trọn bộ

[LỒNG TIẾNG] Phim ĐẠI ĐẤU TINH Trọn bộ

Phim ĐẠI ĐẤU TINH trọn bộ. Diễn viên: Nhậm Gia Luân, Bạch Băng, Hán Thanh Tử, Trần Dịch, Vương Vũ,… Cổ Trang Võ Thuật Hành Động Trung Quốc Mới Nhất 2022. Số tập 87 tập.

[Thuyết minh] Phim TRẠCH THIÊN KÝ Phần Cuối trọn bộ

[Thuyết minh] Phim TRẠCH THIÊN KÝ Phần Cuối trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim Thái Lan Oán Thù Tiền Kiếp trọn bộ

Phim Thái Lan Oán Thù Tiền Kiếp trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim THANH XUÂN RỰC LỬA trọn bộ [Thuyết minh]

Phim THANH XUÂN RỰC LỬA trọn bộ [Thuyết minh]

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim Chiến Đội Mãnh Thú Full [Thuyết minh]

Phim Chiến Đội Mãnh Thú Full [Thuyết minh]

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim ĐỘI ĐẶC CHIẾN BÁO TUYẾT Full [Thuyết minh]

Phim ĐỘI ĐẶC CHIẾN BÁO TUYẾT Full [Thuyết minh]

Phim ĐỘI ĐẶC CHIẾN BÁO TUYẾT trọn bộ. Đạo diễn: Trương Kiện. Diễn viên: Trương Nhược Quân, Mao Hiểu Đồng, Cao Dương, Ngô Thừa Hiên. Chu Văn vì giải cứu bạn gái mà giết người Nhật, gây ra họa lớn. Được sự giúp đỡ của cha và anh trai, anh đã may mắn thoát khỏi […]

[Lồng Tiếng] Phim KIM DẠ MINH NGUYỆT TRUYỆN trọn bộ

[Lồng Tiếng] Phim KIM DẠ MINH NGUYỆT TRUYỆN trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim RUNG ĐỘNG KHI BÊN EM Trọn bộ

Phim RUNG ĐỘNG KHI BÊN EM Trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Thuyết minh] Phim HẠNH PHÚC LẠI ĐẾN trọn bộ

[Thuyết minh] Phim HẠNH PHÚC LẠI ĐẾN trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

NGỰ GIAO KÝ trọn bộ

NGỰ GIAO KÝ trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

PHONG HỎA KỲ BINH Trọn bộ [Thuyết minh]

PHONG HỎA KỲ BINH Trọn bộ [Thuyết minh]

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[THUYẾT MINH] VÕ THƯỢNG ĐẾ QUYẾT trọn bộ

[THUYẾT MINH] VÕ THƯỢNG ĐẾ QUYẾT trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim CHIẾN DỊCH TỬ THẦN trọn bộ [Thuyết minh]

Phim CHIẾN DỊCH TỬ THẦN trọn bộ [Thuyết minh]

Xem phim Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập […]

THIẾT KẾ TÌNH YÊU Trọn bộ [Thuyết minh]

THIẾT KẾ TÌNH YÊU Trọn bộ [Thuyết minh]

Xem phim Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Phim thiết kế […]

Phim Đương Gia Chủ Mẫu trọn bộ

Phim Đương Gia Chủ Mẫu trọn bộ

Phim Đương Gia Chủ Mẫu trọn bộ. Vào thời đại Khang Hy – Ung Chính – Càn Long, phường nghề thêu thùa với kỹ thuật cao phát triển vượt bậc ở cả một dải tỉnh Tô Châu. Tất cả đều cao cấp đến mức là cống phẩm của triều đình. Ở phủ Tô Châu có […]

ANH EM CUỒNG PHONG Trọn bộ [Thuyết minh]

ANH EM CUỒNG PHONG Trọn bộ [Thuyết minh]

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Thuyết minh] Phim NAM BẮC ĐẠI TRẠNG SƯ trọn bộ

[Thuyết minh] Phim NAM BẮC ĐẠI TRẠNG SƯ trọn bộ

Xem phim Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập […]

Phim Hành Động Võ Thuật ĐẠI CHIẾN CỔ MỘ trọn bộ

Phim Hành Động Võ Thuật ĐẠI CHIẾN CỔ MỘ trọn bộ

Xem phim:Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập 27 […]

ĐẶC VỤ MẬT DANH Trọn bộ [Thuyết minh]

ĐẶC VỤ MẬT DANH Trọn bộ [Thuyết minh]

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Tình Án Cổng Rồng trọn bộ [Thuyết minh]

Tình Án Cổng Rồng trọn bộ [Thuyết minh]

Xem phim Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Bộ phim hành động Tình Án Cổng […]

Phim HẮC HÔI BỘC PHÁ Trọn bộ [Thuyết minh]

Phim HẮC HÔI BỘC PHÁ Trọn bộ [Thuyết minh]

Xem phim:Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập 27 […]

Phim ANH HÙNG ĐAO ẢNH trọn bộ [Thuyết minh]

Phim ANH HÙNG ĐAO ẢNH trọn bộ [Thuyết minh]

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Phim Thái Lan] CUỘC CHIẾN TÌNH YÊU trọn bộ

[Phim Thái Lan] CUỘC CHIẾN TÌNH YÊU trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim BÍ ẨN NHÀ HỌ HOÀNG trọn bộ [Thuyết minh]

Phim BÍ ẨN NHÀ HỌ HOÀNG trọn bộ [Thuyết minh]

Xem phim Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập […]

Phim Thái Lan 2022 NƯỚC MẮT LỌ LEM trọn bộ

Phim Thái Lan 2022 NƯỚC MẮT LỌ LEM trọn bộ

Phim thái lan 2022 NƯỚC MẮT LỌ LEM trọn bộ. Đạo diễn: Sitthiwat Thappean. Diễn viên: Film Rattapoom Toekongsap, Koy Ratchawin Wongviriya, Parama ImAnothay, Jensuda Panto, Pasin Buengwut, Peech Kachay… Quốc gia: Thái Lan. Chất lượng: HD 1080p. Số tập: 29 tập. Thời lượng: 45 phút/tập. Ngôn ngữ: Lồng Tiếng việt.

[Thuyết minh] Phim BIỆT DANH SỐ 9 trọn bộ

[Thuyết minh] Phim BIỆT DANH SỐ 9 trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim ĐẠI ĐAO KÝ trọn bộ [Thuyết minh]

Phim ĐẠI ĐAO KÝ trọn bộ [Thuyết minh]

Xem phim Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập […]

[Thuyết minh] Phim HIỆP ƯỚC SINH TỬ Trọn bộ

[Thuyết minh] Phim HIỆP ƯỚC SINH TỬ Trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Thuyết minh] Phim BĂNG QUA LỬA ĐẠN Trọn bộ

[Thuyết minh] Phim BĂNG QUA LỬA ĐẠN Trọn bộ

Xem phim: Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập […]

Phim ANH HÙNG VÔ SONG trọn bộ | Ăn mày hành hiệp

Phim ANH HÙNG VÔ SONG trọn bộ | Ăn mày hành hiệp

Diễn viên: Triệu Nghị, Ôn Triệu Luân, Hà Trung Hoa, Văn Tĩnh. Nội Dung phim anh hùng vô song Trương Dã Quỷ một tên ăn mày, đầu óc linh hoạt; thân thủ nhanh nhẹn, bình thường tuy hay bày trò quậy phá nhưng rất có nghĩa khí. Cao Bất Tựu võ công cao cường, tính […]

Phim VÕ SƯ TỬ CHIẾN trọn bộ [Thuyết minh]

Phim VÕ SƯ TỬ CHIẾN trọn bộ [Thuyết minh]

Phim VÕ SƯ TỬ CHIẾN trọn bộ. Diễn Viên: Thích Tiểu Long, Thái Văn Tĩnh, Trần Nhã Lệ, Mã Văn Long, Trịnh Hiểu Đông, Vương Hồng Tường,… Nội Dung Phim VÕ SƯ TỬ CHIẾN: Vào cuối triều Thanh, phu thê Lương Căn Phát; và Hoắc Minh Tú nắm giữ trong tay bí kíp “Phật quang […]

[Thuyết minh] Phim CHIẾN THẦN LƯƠNG PHI Trọn bộ

[Thuyết minh] Phim CHIẾN THẦN LƯƠNG PHI Trọn bộ

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08 | Tập 09 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Thuyết minh] Phim CHIẾN BINH RỪNG XANH trọn bộ

[Thuyết minh] Phim CHIẾN BINH RỪNG XANH trọn bộ

Xem phim Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập […]

[Thuyết Minh] CHIẾN HỎA NHƯ CA trọn bộ

[Thuyết Minh] CHIẾN HỎA NHƯ CA trọn bộ

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08 | Tập 09 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim BỘ ĐÔI XẠ THỦ trọn bộ

Phim BỘ ĐÔI XẠ THỦ trọn bộ

Phim mới 2022 BỘ ĐÔI XẠ THỦ trọn bộ. Phim Hành Động Chiến Tranh Thuyết Minh Hay Nhất 2022. Số tập 36 tập. Lịch chiếu: Lúc 11h00, 12h00 hàng ngày.

[Thuyết Minh] ANH HÙNG CHÂN CHÍNH trọn bộ

[Thuyết Minh] ANH HÙNG CHÂN CHÍNH trọn bộ

Xem phim:Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập 27 […]

Phim DŨNG KHÍ ANH HÙNG trọn bộ

Phim DŨNG KHÍ ANH HÙNG trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

THIỆN XẠ PHỤC KÍCH Trọn bộ [Thuyết minh]

THIỆN XẠ PHỤC KÍCH Trọn bộ [Thuyết minh]

Xem phim Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập […]

Phim YÊU NÀNG LỌ LEM Trọn bộ [Thuyết minh]

Phim YÊU NÀNG LỌ LEM Trọn bộ [Thuyết minh]

Xem phim Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập […]

Phim HẸN ƯỚC NGÀN NĂM trọn bộ

Phim HẸN ƯỚC NGÀN NĂM trọn bộ

Xem phim Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập […]

Siêu Phẩm Xuyên Không HIỆP NỮ GIÁNG THẾ Full

Siêu Phẩm Xuyên Không HIỆP NỮ GIÁNG THẾ Full

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim hành động 2022 THƯỢNG HẢI ĐẪM MÁU trọn bộ

Phim hành động 2022 THƯỢNG HẢI ĐẪM MÁU trọn bộ

Xem phim:Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập 27 […]

[Thuyết Minh] Phim NỘ CHIẾN BẮC BÌNH trọn bộ

[Thuyết Minh] Phim NỘ CHIẾN BẮC BÌNH trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Thuyết minh] CÔNG LÝ TỘI ÁC VÀ MÁU Trọn bộ

[Thuyết minh] CÔNG LÝ TỘI ÁC VÀ MÁU Trọn bộ

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08 | Tập 09 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim TÙ BINH PHỤC THÙ trọn bộ

Phim TÙ BINH PHỤC THÙ trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ trọn bộ

Phim TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ trọn bộ

Xem phim: Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 […]

[Thuyết minh] Phim THANH TRA SIÊU ĐẲNG Full

[Thuyết minh] Phim THANH TRA SIÊU ĐẲNG Full

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim Phù Thế Song Kiều Truyện trọn bộ [Lồng Tiếng]

Phim Phù Thế Song Kiều Truyện trọn bộ [Lồng Tiếng]

Phim Phù Thế Song Kiều Truyện trọn bộ. Diễn viên: Lý Trị Đình, Mạnh Tử Nghĩa, Lý Nghệ Đồng, Uông Trác Thành, Chung Kỳ, Lâm Tư Ý… Phim Phù Thế Song Kiều Truyện lấy bối cảnh thời Hậu Chu; gia đình họ Phù là tâm điểm chú ý của thiên hạ với lời tiên tri […]

SỰ TRẢ THÙ CỦA BẦY SÓI Trọn bộ [Thuyết minh]

SỰ TRẢ THÙ CỦA BẦY SÓI Trọn bộ [Thuyết minh]

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Thuyết minh] Phim THẦN BÀI THANH LONG Trọn bộ

[Thuyết minh] Phim THẦN BÀI THANH LONG Trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Thuyết minh] Phim THIÊN UẨN SƠN TRANG trọn bộ

[Thuyết minh] Phim THIÊN UẨN SƠN TRANG trọn bộ

Thiên Uẩn Sơn Trang được đánh giá là phiên bản cổ trang; xoanh quanh câu chuyện tình yêu dở khóc dở cười của Thiên Uẩn thiếu trang chủ xuất chúng; và nữ trợ thủ thông tuệ hơn người. Với vẻ ngoài đẹp trai, bên ngoài lạnh lùng, bên trong tự luyến; thiếu trang chủ của […]

[Thuyết minh] Phim HỖN CHIẾN THƯỢNG HẢI Trọn bộ

[Thuyết minh] Phim HỖN CHIẾN THƯỢNG HẢI Trọn bộ

Phim HỖN CHIẾN THƯỢNG HẢI trọn bộ. Diễn viên: Cam Đình Đình , Lưu Mục , Vu Vinh Quang… Nội Dung: Phi Thiềm Tẩu Bích thuộc về 1 tổ chức ám sát hắc ám có nguồn gốc. Từ gia tộc Ninja của Nhật xuất hiện tại Long Thành. Các vụ giết người xảy ra, có […]

[Thuyết minh] Phim MÃNH HỔ PHỤC KÍCH trọn bộ

[Thuyết minh] Phim MÃNH HỔ PHỤC KÍCH trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Lồng Tiếng] CHUYỆN TÌNH HUYỀN THOẠI trọn bộ

[Lồng Tiếng] CHUYỆN TÌNH HUYỀN THOẠI trọn bộ

Xem phim Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập […]

Phim SIÊU ĐẦU BẾP ĐẶC CÔNG trọn bộ

Phim SIÊU ĐẦU BẾP ĐẶC CÔNG trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Thuyết minh] Phim NỮ HOÀNG SHOPPING trọn bộ

[Thuyết minh] Phim NỮ HOÀNG SHOPPING trọn bộ

Phim NỮ HOÀNG SHOPPING trọn bộ. số tập 42 tập. Nội Dung : Phim xoay quanh Cao Dương là thiên kim sinh ra đã ngậm thìa vàng; từ nhỏ đến lớn được bố mẹ hết sức nuông chiều, thích gì được nầy. Dần dần cô trở thành một con nghiện shopping chính hiệu, sẵn sàng […]

Phim HỔ TƯỚNG ANH HÙNG trọn bộ

Phim HỔ TƯỚNG ANH HÙNG trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim NGƯỜI TÌNH NỘI GIÁN Trọn bộ

Phim NGƯỜI TÌNH NỘI GIÁN Trọn bộ

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08 | Tập 09 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Thuyết minh] Phim NGƯỜI TÌNH CỦA ÔNG TRÙM Trọn bộ

[Thuyết minh] Phim NGƯỜI TÌNH CỦA ÔNG TRÙM Trọn bộ

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08 | Tập 09 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Siêu Đặc Vụ CHIM ƯNG TỬ CHIẾN Trọn bộ

Siêu Đặc Vụ CHIM ƯNG TỬ CHIẾN Trọn bộ

Xem phim Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập […]

[Thuyết minh] Phim QUYẾT CHIẾN NÚI THANH LONG Full

[Thuyết minh] Phim QUYẾT CHIẾN NÚI THANH LONG Full

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

BIỆT ĐỘI MÃNH HỔ trọn bộ [Thuyết minh]

BIỆT ĐỘI MÃNH HỔ trọn bộ [Thuyết minh]

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08 | Tập 09 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Thuyết Minh] PHIM TỔ CHỨC BÍ MẬT trọn bộ

[Thuyết Minh] PHIM TỔ CHỨC BÍ MẬT trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim GIANG HỒ LOẠN CHIẾN Trọn bộ [Thuyết minh]

Phim GIANG HỒ LOẠN CHIẾN Trọn bộ [Thuyết minh]

Diễn viên: Hình Giai Đống, Hàn Văn Văn, Cao Hổ, Tất Ngạn Quân, Trần Tình Y,… Nội Dung: Đội trưởng đội cảnh sát Lục Thường Hữu trong lúc thực hiện nhiệm vụ truy bắt tội phạm; đã nảy sinh tình cảm với cô gái Hạ Uyển Hân thuộc tổ chức cách mạng đang bị truy […]

[Thuyết minh] Phim LỌ LEM SIÊU ĐẦU BẾP trọn bộ

[Thuyết minh] Phim LỌ LEM SIÊU ĐẦU BẾP trọn bộ

Xem phim Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 […]

Phim tình cảm YÊU EM DƯƠNG VÔ CỰC trọn bộ

Phim tình cảm YÊU EM DƯƠNG VÔ CỰC trọn bộ

Phim YÊU EM DƯƠNG VÔ CỰC trọn bộ. Phim Tập 1 Cặp Đôi Trái Dấu Tường Vi Và Cường Đại Bất Ngờ Va Phải Nhau; tập 2 Thầy Cường Đại Ngoài Lạnh Trong Nóng Thích Bắt Nạt Cô Tường Vi; tập 3 Tường Vi Làm Trợ Giảng Cho Cường Đại , Bị Theo Dõi Trong […]

YÊU NÀNG NHẤT THẾ GIAN Trọn bộ [Thuyết minh]

YÊU NÀNG NHẤT THẾ GIAN Trọn bộ [Thuyết minh]

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

PHẢI LÒNG ANH TRƯỚC KHI YÊU Trọn bộ [Lồng Tiếng]

PHẢI LÒNG ANH TRƯỚC KHI YÊU Trọn bộ [Lồng Tiếng]

Phim PHẢI LÒNG ANH TRƯỚC KHI YÊU lồng tiếng. Lịch chiếu: Lúc 11h00, 12h00 hàng ngày trên kênh YouTube RTV Vietnam. Mời quý bạn và các vị đón xem. Phim Bộ Ngôn Tình Trung Quốc Siêu Hay 2022. Số Tập: 42 tập.

DIỆU THIÊN CÔNG CHÚA Trọn bộ [Thuyết minh]

DIỆU THIÊN CÔNG CHÚA Trọn bộ [Thuyết minh]

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

VÌ TÌNH YÊU CÓ KỲ TÍCH Trọn bộ [Thuyết minh]

VÌ TÌNH YÊU CÓ KỲ TÍCH Trọn bộ [Thuyết minh]

Phim VÌ TÌNH YÊU CÓ KỲ TÍCH diễn viên: Triệu Hàn Anh Tử, Bành Quán Anh, Lâm Hựu Uy. Nội dung: phim kể về An Kỳ Viên có mẹ mất sớm, cô sống cùng cha và ông bà ngoại. Cuộc sống của cô với người chồng Lâm Thiên Hựu luôn bị mẹ chồng gây sóng […]

Phim THÁNH THỦ Y TIÊN Trọn bộ [Thuyết minh]

Phim THÁNH THỦ Y TIÊN Trọn bộ [Thuyết minh]

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Thuyết minh] Phim KHANG HY VI HÀNH trọn bộ

[Thuyết minh] Phim KHANG HY VI HÀNH trọn bộ

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08 | Tập 09 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Thuyết minh] Phim Tâm Dao vi hành trọn bộ

[Thuyết minh] Phim Tâm Dao vi hành trọn bộ

Xem phim Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Phim Tâm Dao […]

Phim CHIẾN ĐỘI TUYẾT ƯNG trọn bộ

Phim CHIẾN ĐỘI TUYẾT ƯNG trọn bộ

Phim CHIẾN ĐỘI TUYẾT ƯNG trọn bộ. Đạo diễn: Trần Quán Long. Diễn viên: Vương Cường, Kim Thần, Vạn Hoằng Kiệt. Nội dung phim CHIẾN ĐỘI TUYẾT ƯNG dựa trên sự kiện lịch sử quân Nhật nghiên cứu; về vũ khí sinh học trong thời gian xâm lược Trung Quốc. Phim kể về chiến đội […]

Phim Cổ Trang HƯƠNG SƠN KỲ DUYÊN trọn bộ

Phim Cổ Trang HƯƠNG SƠN KỲ DUYÊN trọn bộ

Xem phim Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập […]

Phim Thái Lan CON RƠI trọn bộ

Phim Thái Lan CON RƠI trọn bộ

Xem phim:Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập 27 […]

[PHIM HAY] ĐOẠT VỊ THIÊN HẠ Trọn bộ LỒNG TIẾNG

[PHIM HAY] ĐOẠT VỊ THIÊN HẠ Trọn bộ LỒNG TIẾNG

Phim ĐOẠT VỊ THIÊN HẠ. Đạo Diễn: Lưu Phùng Thanh. Diễn Viên: Trịnh Gia Dĩnh, Can Đình Đình, Mễ Tuyết, Nghê Tề Dân… Quốc Gia: Trung Quốc. Thể Loại: Cung Đấu, Cổ Trang – Kiếm Hiệp, Cổ Trang Ngôn Tình. Phim Bộ Trung Quốc Ngôn Ngữ: Lồng Tiếng Việt. Số Tập: 37 Tập. NỘI DUNG […]

Phim HỔ SƠN TRANH HÙNG trọn bộ

Phim HỔ SƠN TRANH HÙNG trọn bộ

Phim HỔ SƠN TRANH HÙNG trọn bộ. Xem phim Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 […]

PHU QUÂN NGUY HIỂM trọn bộ [Thuyết minh]

PHU QUÂN NGUY HIỂM trọn bộ [Thuyết minh]

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 Đạo diễn: Nhan Siêu, diễn viên: Tiêu Nhiên Tâm, Tôn Đống Hàm. Phim ngôn tình PHU QUÂN NGUY HIỂM Nội dung phim PHU QUÂN NGUY HIỂM kể về Thẩm Khuynh Mi cải nam trang; và trở thành Huyện […]

Phim ANH HÙNG XUÂN GIANG trọn bộ

Phim ANH HÙNG XUÂN GIANG trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Thuyết Minh] TUYỆT SẮC NƯƠNG TỬ trọn bộ

[Thuyết Minh] TUYỆT SẮC NƯƠNG TỬ trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

[Thuyết minh] Phim MỸ NHÂN VỆ QUỐC trọn bộ

[Thuyết minh] Phim MỸ NHÂN VỆ QUỐC trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim GIANG NAM DIỆT GIAN trọn bộ

Phim GIANG NAM DIỆT GIAN trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

ĐAO QUANG THƯƠNG ẢNH trọn bộ [Thuyết minh]

ĐAO QUANG THƯƠNG ẢNH trọn bộ [Thuyết minh]

Xem phim Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 […]

Phim THƯỢNG CỔ MẬT ƯỚC trọn bộ

Phim THƯỢNG CỔ MẬT ƯỚC trọn bộ

Bộ phim THƯỢNG CỔ MẬT ƯỚC; Diễn viên: Ngô Lỗi, Tống Tổ Nhi.  Xem phim Thượng Cổ Mật Ước. Phim gồm các diễn viên chính như: Ngô Lỗi, Tống Tổ Nhi.. Được sản xuất tại Trung Quốc; Thượng Cổ Mật Ước kể về cuộc chiến của con cháu dòng họ Mộ Dung thuộc Yến Quốc; […]

[Thuyết minh] Phim MÈO CON CỦA EM trọn bộ

[Thuyết minh] Phim MÈO CON CỦA EM trọn bộ

Xem phim:Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Phim MÈO CON CỦA EM; Diễn viên: Tiêu Khải Trung, Điền Hi Vi, Tôn Hi Chi, Vương Hi Nhiên, Trương Quán Sâm… […]

Phim TÌNH YÊU VẠN TUẾ trọn bộ

Phim TÌNH YÊU VẠN TUẾ trọn bộ

Phim TÌNH YÊU VẠN TUẾ trọn bộ. Đạo diễn: Lưu Tân. Diễn viên: Lưu Đào, Hoàng Giác, Trương Khải Lệ, Diệp Tổ Tân. Phim TÌNH YÊU VẠN TUẾ xoay quanh cuộc sống của người cha Ngô Vị (Hoàng Giác); đến Bắc Kinh lập nghiệp để kiếm tiền chữa bệnh cho con. Anh vô tình quen […]

Phim PHU QUÂN TUYỆT SẮC trọn bộ

Phim PHU QUÂN TUYỆT SẮC trọn bộ

Phim PHU QUÂN TUYỆT SẮC; Đạo diễn: Vu Chính; Diễn viên: Tống Uy Long, Quan Hiểu Đồng, Trương Hinh Như, Trương Nhất Long, Trương Dật Kiệt, Mễ Nhiệt, Bạch Lộc; Số tập: 52 tập. Nội dung Phim PHU QUÂN TUYỆT SẮC trọn bộ. Dưới thân phận Sở Ngọc, Chu Tước gặp Dung Chỉ (Tống Uy […]

Phim ĐẦU BẾP BÁ ĐẠO trọn bộ

Phim ĐẦU BẾP BÁ ĐẠO trọn bộ

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08 | Tập 09 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

Phim CHUYỆN TÌNH XÀ NỮ trọn bộ

Phim CHUYỆN TÌNH XÀ NỮ trọn bộ

CHUYỆN TÌNH XÀ NỮ Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16

Phim EM CỦA HIỆN TẠI trọn bộ

Phim EM CỦA HIỆN TẠI trọn bộ

Phim EM CỦA HIỆN TẠI trọn bộ Xem phim Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17

Phim GIANG TẢ MAI LANG trọn bộ

Phim GIANG TẢ MAI LANG trọn bộ

PHIM HAY 2021 GIANG TẢ MAI LANG. Phim Hành Động Cổ Trang, Phim Thần Thoại Mới Nhất 2021. Số Tập : 54 tập “Xem Phim GIANG TẢ MAI LANG”. Quốc gia: Trung Quốc.

Phim ĐẠI QUÂN TƯ MÃ Ý trọn bộ

Phim ĐẠI QUÂN TƯ MÃ Ý trọn bộ

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08 | Tập 09 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]

KÝ ỨC CỦA NƯỚC MẮT trọn bộ [Thuyết minh]

KÝ ỨC CỦA NƯỚC MẮT trọn bộ [Thuyết minh]

Phim KÝ ỨC CỦA NƯỚC MẮT trọn bộ phát trên kênh Động Ngôn Tình. Kênh giải trí hàng đầu luôn cập nhập những bộ phim hay nhất; mới nhất, chất lượng nhất cho khán giả hằng ngày. Đăng ký Động Ngôn Tình ngay để không bỏ lỡ những sản phẩm chất lượng; những video hài […]

Phim PHIÊU SOÁI Trọn bộ [Thuyết minh]

Phim PHIÊU SOÁI Trọn bộ [Thuyết minh]

Xem phim Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 […]

Phim Cổ Trang TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH trọn bộ

Phim Cổ Trang TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH trọn bộ

Xem phim Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập […]

[Thuyết minh] Phim YÊU NHẦM CHỦ TỊCH trọn bộ

[Thuyết minh] Phim YÊU NHẦM CHỦ TỊCH trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập […]