Phim PHỤC LONG CỨU QUỐC trọn bộ

Thể loại: phim hành động, phim trung quốc.

Bộ phim phục long cứu quốc được cải biên từ tiểu thuyết “Cuộc Chiến Nộ Giang” của Nam Phái Tam Thúc và Càn Khôn. Năm 1942, 10 vạn quân viễn chinh Trung Quốc bị bại trận ở Nộ Giang; 5 vạn anh linh phải sống mãi nơi xa xôi. 1 năm sau, quân đội viễn chinh nhận được điện báo mật; quân Nhật đang nghiên cứu và chế tạo 1 loại đạn khí độc ở núi Dã Nhân.

Nếu để quân Nhật thành công thì ven bờ Nộ Giang sẽ vào tình thế nguy cấp; ảnh hưởng trực tiếp tới chiến cuộc chống phát xít. Vì vậy, quân đội quyết định cử đi 1 chi đội vô cùng nhỏ, vượt qua Nộ Giang; lẻn vào núi Dã Nhân ngăn chặn âm mưu của quân đội Nhật. Các thành viên trong chi đội nhỏ bé đó đã khắc phục hoàn cảnh khắc nghiệt của tự nhiên núi Dã Nhân; phục long cứu quốc sự phòng thủ nghiêm ngặt, đấu dũng đấu trí với quân Nhật. 1 cuộc đấu vừa quyết liệt vừa bi tráng.

Add your comment

Your email address will not be published.

1 phản hồi

CLOSE
CLOSE