Phim PHỤC LONG CỨU QUỐC trọn bộ | Thuyết minh

Phim PHỤC LONG CỨU QUỐC trọn bộ

 phục long cứu quốc

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập cuối

Thể loại: phim hành động, phim trung quốc.

Bộ phim phục long cứu quốc được cải biên từ tiểu thuyết “Cuộc Chiến Nộ Giang” của Nam Phái Tam Thúc và Càn Khôn. Năm 1942, 10 vạn quân viễn chinh Trung Quốc bị bại trận ở Nộ Giang; 5 vạn anh linh phải sống mãi nơi xa xôi. 1 năm sau, quân đội viễn chinh nhận được điện báo mật; quân Nhật đang nghiên cứu và chế tạo 1 loại đạn khí độc ở núi Dã Nhân.

Nếu để quân Nhật thành công thì ven bờ Nộ Giang sẽ vào tình thế nguy cấp; ảnh hưởng trực tiếp tới chiến cuộc chống phát xít. Vì vậy, quân đội quyết định cử đi 1 chi đội vô cùng nhỏ, vượt qua Nộ Giang; lẻn vào núi Dã Nhân ngăn chặn âm mưu của quân đội Nhật. Các thành viên trong chi đội nhỏ bé đó đã khắc phục hoàn cảnh khắc nghiệt của tự nhiên núi Dã Nhân; phục long cứu quốc sự phòng thủ nghiêm ngặt, đấu dũng đấu trí với quân Nhật. 1 cuộc đấu vừa quyết liệt vừa bi tráng.

Add your comment

Your email address will not be published.

1 phản hồi

CLOSE
CLOSE