CHIẾN SĨ LIỆT HỎA Full | Phim Kháng Nhật Siêu Hấp Dẫn 2022

3,023
https://www.youtube.com/watch?v=uI6DmK_wFMI

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36

CHIẾN SĨ LIỆT HỎA Full | Phim Kháng Nhật Siêu Hấp Dẫn 2022

Phim CHIẾN SĨ LIỆT HỎA kể về Thụy Niên tốt nghiệp trường quân đội lục quân Nhật Bản; sau khi kháng chiến Thiên Tân thất bại, Đoan Niên gia nhập đội du kích của quốc dân đảng. Dưới sự tấn công từ nội gián Nhật, quốc dân đảng thất thủ. Đoan Niên cuối cùng gia nhập bát lộ quân.

Add your comment

Your email address will not be published.

1 Comment

  • Lê Văn chung 3 weeks ago

    Chung

    Reply