Chiến thần lương phi Full

✤ Đạo diễn: Tăng Hiểu Hân
✤ Diễn viên: Viên Văn Khang, Hứa Dao Tuyền, Dương Tử Mặc, Vương Tuấn Bành
✤ CHIẾN THẦN LƯƠNG PHI lấy bối cảnh chiến tranh kháng Nhật

Add your comment

Your email address will not be published.