ĐẶC CÔNG BINH BIẾN – Tập Full

https://www.youtube.com/watch?v=gMF5BRNXnQ0

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24

Phim ĐẶC CÔNG BINH BIẾN

ĐẶC CÔNG BINH BIẾN – Tập Full | Siêu Phẩm Hành Động Kháng Nhật Cực Đỉnh 2021. Đạo diễn: Trương Ngọc Trung, Chu Giang Hoa; Diễn viên: Mai Đình, Lưu Lỗi, Hắc Tử, Diêu Cư Đức.

Nội dung phim ĐẶC CÔNG BINH BIẾN.

Tập 2, Chú, Lý Bu đừng lo không sau? Tư lệnh Lý không có nhiều thời gian, các anh tranh thủ đi. Mau ngồi đi, chú à, Lý Bu người nhật bản không làm gì chú chứ… Mấy người Trương Lục đã vào sinh ra tử theo chú mấy năm, từng cứu mạng chú 3 lần, lần này họ chết trong tay quỹ nhật. Chú à, cháu nghe người nhật bản nói hình như họ chỉ muốn hợp tác với chúng ta thôi. Hợp tác, gọi đám Trương Lục sống lại, chú sẽ hợp tác với chúng. Nếu lúc trước nghe lời Đạt Phi đi sớm một ngày thì sau có chuyện hôm nay được.

Tức thật, Chú à thật ra chuyện này cũng không thể trách ai được, Lời của Lâm Đạt Phi cũng chưa chắc đáng tin. mày thì tin được sau? Chú à cháu thấy chi bằng chúng ta vỗ bọn quỹ trước giã vờ đáng thương. Giã đáng thương, hứ bọn quỹ mới là đáng thương đây… Đó là một số lời thoại của tập 2 trong phim đặc công binh biến

Add your comment

Your email address will not be published.