ĐẤU PHÁ THƯƠNG KHUNG Full

https://www.youtube.com/watch?v=VrdA2Kbwn3M

Tiêu Đề Phim : ĐẤU PHÁ THƯƠNG KHUNG.
Nội Dung : Tiêu Viêm là một võ giả trẻ có năng khiếu dị bẩm. Năm 9 tuổi, mẹ cậu bị truy sát đến chết. Cha cậu giấu bặt chuyện này, Tiêu Viêm gìn giữ chiếc nhẫn mẹ để lại như báu vật không bao giờ rời.

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE