Định Mệnh Sân Băng Full | Phim Ngôn Tình Thanh Xuân (Thuyết Minh)

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 45 | Tập 46

Định Mệnh Sân Băng

Phim Định Mệnh Sân Băng trọn bộ.

Diễn viên Ngô Thiến, Trương Tân Thành, Chu Lịch Kiệt.

Thời tiểu học, cậu bé nhút nhát Lê Ngữ Băng thường xuyên bị Đường Tuyết bắt nạt. Bọn họ như nước với lửa, chỉ giống nhau ở chỗ cùng một lý tưởng trên sân băng. Một lần nữa gặp lại Lê Ngữ Băng đã trở thành nam thần đội băng cầu trường Lâm Đại; mà Đường Tuyết thành một nữ sinh ngây ngốc mê mang. Lê Ngữ Băng liền sắp đặt để Đường Tuyết trở thành tiểu trợ lý của mình; từ từ nhận báo ứng.

Add your comment

Your email address will not be published.