Phim Cổ Trang (Thuyết Minh) | DỮ QUÂN CA Full

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 45 | Tập 46 | Tập 47 | Tập 48 | Tập 49

DỮ QUÂN CA

Diễn viên Thành Nghị, Trương Dư Hi, Hàn Đống, Tuyên Lộ.

Phim DỮ QUÂN CA lấy bối cảnh dưới thời vua Đường Văn Tông. Nhà vua và các quan viên trong triều gặp khó khăn khi mà các thái thái lộng quyền. Vương Nhai đã lên kế hoạch thủ tiêu tên thái giám Cừu Sĩ Lương để đoạt lại quyền lực. Kế hoạch đã bị thái giám xảo quyệt này nắm thóp khiến cả gia tộc Vương Nhai bị xử tử. Kể từ đây sự hận thù trong Dữ Quân Ca bắt đầu diễn ra; cô em gái Trình Nhã Ngư được tể tướng họ Ngư nhận nuôi đổi tên thành Ngư Băng Nhi. Còn người chị Trình Hề trở thành con nuôi của Cừu Sĩ Lương.

Add your comment

Your email address will not be published.