GIẢI PHÓNG HẬN THÙ Full (LỒNG TIẾNG) PHIM LƯU KHẢI UY HAY NHẤT 2021

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39

GIẢI PHÓNG HẬN THÙ

GIẢI PHÓNG HẬN THÙ – TẬP 1 (LỒNG TIẾNG) PHIM LƯU KHẢI UY HAY NHẤT 2021

Lời thoại trong phim giải phóng hận thù: Chào cô, xin hỏi chúng tôi có thể giúp được gì cho cô không? Gửi cái này dùm tôi đi, rất quan trọng. Cô yên tâm chúng tôi sẽ gửi đi. Tránh ra đi, tránh ra cho xe chạy coi! A lô, người rôi nhờ anh tìm, anh tìm được chưa. Được tôi sẽ tới đó liền lát nữa gặp.

Add your comment

Your email address will not be published.