HÀNH ĐỘNG PHẢN KÍCH Full

✤ Diễn viên: Trương Bác, Phùng Quốc Cường, Uông Bùi, Tiếu Hùng
✤ HÀNH ĐỘNG PHẢN KÍCH kể về một nhóm quan binh Hồng quân và tráng sĩ bị bắt làm tù binh được một nhóm quân phiệt địa phương Xuyên Bắc tự xưng muốn xuất quan kháng Nhật áp giải đến Đồng Quan. Bắt đầu từ ngày “Xuất quan” khởi hành, Lưu Nhất Thủ – trưởng ban địch công Hồng Quân cùng đoàn trưởng quốc quân Đinh Thành Nghĩa luôn cùng nhau đọ sức đấu trí đấu dũng. Quan binh Hồng quân đấu trí với địch, công phá lòng địch, cuối cùng dựa vào ý chí và tinh thần chiến thắng, thay đổi kẻ địch muốn áp giải mình, cùng nhau liên thủ xóa bỏ hiềm khích, xuất quan chống Nhật.

Add your comment

Your email address will not be published.