HOÀNG HẬU VƯỢT THỜI GIAN Full

6,512
Published on 06/09/2020 by

HOÀNG HẬU VƯỢT THỜI GIAN
Vào năm Ung Chính triều Thanh, Con gái của dự khuyết tứ phẩm Điển Nghi Lăng Trụ là Liên Nhi, nghe lời cha mà kết giao với Thập thất vương gia Dận Lễ. Hai bên giao tình đậm sâu, vốn muốn kết bái phu thê.

Category Tag

Add your comment

Your email address will not be published.