HUYNH THÂN YÊU CỦA TA Full | Phim Cổ Trang Xuyên Không

Tập 1, Tập 2, Tập 3, Tập 4, Tập 5, Tập 6, Tập 7, Tập 8, Tập 9, Tập 10, Tập 11, Tập 12, Tập 13, Tập 14, Tập 15, Tập 16, Tập 17, Tập 18, Tập 19, Tập 20, Tập 21, Tập 22, Tập 23, Tập 24, Tập 25, Tập 26

HUYNH THÂN YÊU CỦA TA

HUYNH THÂN YÊU CỦA TA Full | Phim Cổ Trang Xuyên Không

Đạo diễn Khưu Ngọc.

Diễn viên Triệu Anh Bác, Đại Vân Phàm, Triệu Văn Hạo.

Nội dung phim huynh thân yêu của ta Thời Hạ vì muốn tìm kiếm người huynh trưởng; để nương tựa vào nhau đã đi nhầm vào thế giới tiên hiệp lạ lẫm. Cô cùng ca ca Ma Tôn Thời Đông cuồng muội muội và Thái thượng lã tổ Hậu Trì; của phái Ngọc Hoa xảy ra những chuyện vui buồn và đầy tình cảm ấm áp. Từ đó mở ra câu chuyện hài hước hai ca ca cùng bảo vệ muội muội.