LAM QUÂN XUẤT KÍCH Full

3,378
Published on 19/09/2020 by

✤ Đạo diễn: Trịnh Phương Nam, Hứa Vĩnh Xương
✤ Diễn viên: Vu Chấn, Mai Đình, Hầu Dũng
✤ LAM QUÂN XUẤT KÍCH kể về lam quân sơn báo do Hàn Bằng dẫn dắt từng bước nâng cao sức chiến đấu của mình qua những cuộc diễn tập thực chiến.

Category Tag

Add your comment

Your email address will not be published.