LƯƠNG DUYÊN KIM BẢO FULL

2,875
Published on 27/09/2020 by

LƯƠNG DUYÊN KIM BẢO FULL
Nội dung: Niên đại Minh triều, Thái Hậu ban hôn cho 2 gia đình quyền thế bậc nhất kinh thành là Kim gia và Giang gia, an bài hôn sự của công tử Kim gia là Kim Nguyên Bảo ( Hoắc Kiến Hoa đóng ) và tiểu thư Giang Hiểu Huyên ( Cống Mễ đóng ) cùng nhau se duyên kết tóc.

Category Tag

Add your comment

Your email address will not be published.