MẬT VỤ HAI MANG trọn bộ | Phim Cảnh Sát Hình Sự Trung Quốc

33,057
https://www.youtube.com/watch?v=H6R-C0EJL2k

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 45 | Tập 46 | Tập 47 | Tập 48

MẬT VỤ HAI MANG

Mật Vụ Hai Mang.

Phim kể về câu chuyện gián điệp ở cục cảnh sát Cáp Nhĩ Tân vào thế kỷ 20. Cảnh sát Hứa Tòng Lương năng lực xuất chúng, thông minh quả cảm nhưng tín ngưỡng; cuộc đấu hiểm ác ở cục cảnh sát, và khả năng của mình được sự tin tưởng của cục trưởng.

Add your comment

Your email address will not be published.