Phim HỎA TUYẾN HUYNH ĐỆ trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34

Hỏa tuyến huynh đệ

Phim HỎA TUYẾN HUYNH ĐỆ trọn bộ

Đạo diễn: Trương Hán Kiệt.

Diễn viên: Đỗ Thuần, Vu Vinh Quang, Dương Nhược Hề.

Người Nhật nghĩ đủ mọi cách thu phục Lâm Chấn Hải, đối mặt vô số uy hiếp cùng dụ dỗ. Lý Chấn Hải bị che mắt, trở thành đoàn trưởng đoàn bảo an quân Nhật, làm một hán gian. Lý Bưu nhận lệnh làm đội trưởng đội diệt gian, đối tượng nhắm tới là Lý Chấn Hải. Mà Lý Chấn Hải cũng vì thích Đông Cúc mà không màng tình cảm anh em…

Add your comment

Your email address will not be published.